Tävlingar

ALLA HJÄRTANS DAG-TÄVLING

REGLER OCH VILLKOR

 1. Tävlingen anordnas av Georg Jensen A/S, Business Registration no. 26573645 (nedan kallat Georg Jensen”,“oss” eller “vi”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Tävlingen börjar den [23.01.2021] och avslutas den [14.02.2021].
 3. Tävlingen är öppen för alla över 18 år. Anställda inom Georg Jensen-koncernen eller associerade eller deltagande företag och reklambyråer och familjer till ovannämnda får inte delta i tävlingen. När vinnaren kontaktas måste han/hon kunna bevisa att han/hon är över 18 år.
 4. Endast en anmälan per person. Alla andra anmälningar diskvalificeras.
 5. Georg Jensen tar inte något ansvar för tävlingsanmälan som går förlorad, försenas, är felriktad, ofullständig eller inte kan fullföljas eller registreras av tekniska eller andra skäl.
 6. Det går endast att delta i tävlingen online [och endast när du har anmält dig till Georg Jensens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan när som helst avregistreras.].
 7. Inga inköp krävs för att få lov att delta i tävlingen.

  Tävlingspriset är ett Hearts-hängsmycke [20000730] till ett värde av [SEK 10,975].

 8. Gåvan kan inte bytas ut eller lösas in för motsvarande värde i kontanter. Georg Jensen förbehåller sig rätten att byta ut vinsten mot en annan vinst med motsvarande värde alternativt högre värde, om den utannonserade vinsten eller delar av den av någon anledning inte är tillgänglig/a.
 9. Tre vinnare väljs slumpartat ut av Georg Jensen bland alla kvalificerade anmälningar den 12 juni 2019.
 10. Georg Jensens beslut om vinnare är slutgiltigt.
 11. Georg Jensen frånsäger sig allt ansvar för alla typer av skador, förluster, ansvar eller ej mötta förväntningar till följd av att du deltar i tävlingen, accepterar vinsten eller inte väljs som vinnare.
 12. Georg Jensen meddelar vinnaren/vinnarna via e-post den [15.02.2021]. Om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter att han eller hon har informerats om vinsten, har Georg Jensen rätt att dra tillbaka vinsten och istället välja en ny vinnare.Den nya vinnaren har då 14 dagar på sig att svara när han eller hon har fått information om vinsten, annars dras den tillbaka.Om en vinnare vägrar att ta emot vinsten kan den dras tillbaka och Georg Jensen har rätt att utse en ny vinnare.
 13. Det kan taupp till två till tre veckor innan produkten levereras hem till vinnaren. Mottagaren står själv för eventuella tullavgifter och kan behöva ange ytterligare information vid förfrågan.
 14. Georg Jensen förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra, radera, avsluta eller skjuta upp tävlingen om man tror att tävlingen inte kan genomföras enligt gällande regler och villkor eller enligt applicerbara lagar och regelverk; vid datorvirus eller oauktoriserad mänsklig intervention eller annan orsak som ligger bortom Georg Jensens kontroll som kan påverka administration, säkerhet, opartiskhet och normal gång för tävlingen. Varken Georg Jensen eller affilierade företag ansvarar för omständigheter, förluster eller förseningar orsakade av omständigheter som ligger bortom rimlig kontroll.
 15. Om en handling, en avvikelse eller en händelse eller omständighet uppstår som ligger bortom Georg Jensens kontroll, och som hindrar Georg Jensen från att följa regler och villkor, avsäger sig Georg Jensen allt ansvar till följd av att man inte kan fullfölja sina åtaganden.
 16. Tävlingen regleras av dansk lag utan hänsyn till lagstridigheter och är föremål för exklusiv behörighet för domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 17. Genom att delta i tävlingen har du även läst och förstått regler och villkor och har godkänt att du måste följa dem.Om du bryter mot någon av reglerna eller villkoren diskvalificeras du automatiskt från tävlingen.
 18. [Tävlingen erbjuds, sponsras eller administreras under inga omständigheter av eller i samband med Facebook eller Instagram]

   

  Användning av persondata

 19. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att Georg Jensen samlar in och hanterar e-postadress och land.
 20. Såvida inte deltagaren är eller blir medlem i Mitt Georg Jensen, då persondata hanteras och lagras enligt applicerbara medlemsvillkor tillgängliga på www.georgjensen.com, används personuppgifterna endast i administrativt syfte för tävlingen, och lagras under högst 30 dagar efter att tävlingen är avslutad.
 21. Som tillägg till paragraf 20 hanteras vinnarens personuppgifter endast för att kunna leverera vinsten, och raderas högst ett år efter att vinsten har levererats.
 22. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att deras fullständiga namn, stad och hemland kan publiceras på www.georgjensen.com.
 23. Deltagarna kan få information om Georg Jensens hantering av personuppgifter eller dra tillbaka sitt godkännande genom att skicka ett e-postmeddelande tillgdpr@georgjensen.com.