Tävlingar

FUSION TÄVLING

REGLER OCH VILLKOR

 1. Arrangören av denna tävling är Georg Jensen A/S, CVR-nr 26573645 (hädanefter kallat ”Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Tävlingen pågår mellan den 15 september 2021 och den 15 oktober 2021. 
 3. Tävlingen är öppen för alla över 18 år med undantag för medarbetare i Georg Jensen-koncernen, intresseföretag och reklambyråer samt personer med familjerelationer till nämnda personer. När vinnaren kontaktas ska denne kunna uppvisa dokumentation på att han eller hon har fyllt 18 år.
 4. Det går endast att tävla en gång per person. Övriga anmälningar till tävlingen kommer att diskvalificeras.
 5. Georg Jensen tar inget ansvar för anmälningar som går förlorade, försenas, feldirigeras, är ofullständiga eller till följd av tekniska förhållanden eller andra orsaker inte kan fyllas i eller skickas in.
 6. Deltagande i tävlingen kan endast ske online och kräver samtidigt anmälan till Georg Jensens nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. 
 7. Det är inte köpbetingat att delta i tävlingen.
 8. Tävlingspriset består av en (1) Fusion 3-delad ring i 18 k guld, vitt och roséguld med diamanter med ett detaljhandelsvärde på 37.975 SEK.
 9. Priset kan inte bytas mot andra produkter eller kontanter. Georg Jensen förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett motsvarande eller högre pris, om det meddelade priset eller delar av det av någon anledning inte kan levereras.
 10. Vinnaren av tävlingen utses slumpmässigt av Georg Jensen bland alla kvalificerade deltagare den 18 oktober 2021.
 11. Georg Jensen har äntligen sett ut vinnaren av tävlingen.
 12. Georg Jensen påtar sig inget ansvar för eventuella förluster, skyldigheter, skador eller annat till följd av deltagande i tävlingen.
 13. Vinnaren av tävlingen meddelas direkt via e-post den 19 oktober 2021. Om vinnaren inte har svarat på e-postmeddelandet inom 14 dagar efter mottagandet förbehåller Georg Jensen sig rätten att utse en ny vinnare. Den nya vinnaren har också 14 dagar efter mottagandet för att reagera på e-postmeddelandet. Därefter kommer även den nya vinnaren att förlora priset om denne inte reagerar inom tidsfristen. Om vinnaren av tävlingen avvisar att motta priset förbehåller Georg Jensen sig rätten att utse en ny vinnare.
 14. Leverans av priset kan ta upp till 2-3 veckor. Vinnaren ansvarar själv för eventuella importavgifter och är skyldig att informera om önskad ringstorlek på Fusion-ringen samt ge Georg Jensen eventuella ytterligare upplysningar som krävs för att Georg Jensen ska kunna leverera priset. 
 15. Georg Jensen förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, ändra, annullera, avbryta eller upphäva tävlingen om Georg Jensen anser att tävlingen inte kan hållas på det sätt som anges i dessa villkor, gällande lagar och regler, i händelse av virus, programvarufel eller obehörigt mänskligt ingripande eller i händelse av annan orsak som ligger utanför Georg Jensens rimliga kontroll och kan förstöra eller påverka administrationen, säkerheten och opartiskheten av tävlingen. Varken Georg Jensen, dess dotterbolag eller närstående bolag kan hållas ansvariga för omständigheter, förluster, fel eller förseningar orsakade av händelser utanför deras rimliga kontroll.
 16. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet uppstår som Georg Jensen inte rimligen kan förväntas ha kontroll över och som hindrar Georg Jensen från att uppfylla dessa villkor, kommer Georg Jensen inte att ansvara för bristande eller försenad uppfyllelse av sina åtaganden.
 17. Deltagande i tävlingen är underställt dansk rätt och eventuella tvister ska hänskjutas till domstolen vid Frederiksberg i första instans.
 18. Genom att delta i tävlingen intygar du samtidigt att du har läst och förstått dessa Villkor och att du omfattas av dessa. Om du bryter mot dessa Villkor kommer du automatiskt att uteslutas från tävlingen.
 19. Tävlingen är inte på något vis anordnad, sponsrad, administrerad av eller associerad med Facebook
       

  ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 20. 20. Genom att delta i tävlingen ger du Georg Jensen rätt att samla in och behandla följande uppgifter: namn och e-postadress. Alla dina uppgifter behandlas i enlighet med Georg Jensens integritetspolicy, som finns på Georg Jensens hemsida www.georgjensen.com.
 21. Utöver vad som nämns under punkt 20 kommer vinnaren eller vinnarnas personuppgifter att behandlas i syfte att leverera priset. Om uppgifter inte lämnas som ett led i anmälan till Georg Jensens nyhetsbrev och behandlas i enlighet med detta kommer dessa att raderas senast 30 dagar efter det att priset har levererats.
 22. Genom att delta i tävlingen godkänner du samtidigt att ditt fullständiga namn, hemland och ort kan komma att publiceras på www.georgjensen.com.
 23. Mer information om Georg Jensens behandling av dina personuppgifter, inklusive återkallande av samtycke, finns på Georg Jensens hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@georgjensen.com.

 

***

15.09.2021