Tävlingar

Regler och villkor för Offspring Örhängen
(Varunummer: 10012755)

1. Tävlingen anordnas av Georg Jensen A/S, Business Registration no. 26573645 (nedan kallat Georg Jensen”, “oss” eller “vi”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.

2. Tävlingen startar den 1/10-2020 och slutar den 31/10-2020.

3. Tävlingen är öppen för alla över 18 år. Anställda inom Georg Jensen-koncernen eller associerade eller deltagande företag och reklambyråer och familjer till ovannämnda får inte delta i tävlingen. När vinnaren kontaktas måste han/hon kunna bevisa att han/hon är över 18 år.

4. Endast en anmälan per person. Alla andra anmälningar diskvalificeras.

5. Georg Jensen tar inte något ansvar för tävlingsanmälan som går förlorad, försenas, är felriktad, ofullständig eller inte kan fullföljas eller registreras av tekniska eller andra skäl.

6. Anmälan till tävlingen kan endast ske i butik och när deltagaren anmäler sig till Georg Jensens nyhetsbrev. Det går att avanmäla nyhetsbrevet när som helst via en länk i själva nyhetsbrevet.

7. Inga inköp krävs för att få lov att delta i tävlingen.

8. Tävlingsvinsten består av 1 Offspring Örhängen Varunummer 10012755, 2.900 SEK.

9. Vinsten kan inte bytas ut alternativt lösas in för motsvarande värde i kontanter. Georg Jensen förbehåller sig rätten att byta ut vinsten till en annan vinst med motsvarande värde alternativt högre värde, om den utannonserade vinsten eller delar av den av någon anledning inte är tillgänglig/a.

10. Vinnaren/vinnarna väljs slumpartat ut av Georg Jensen bland alla kvalificerade anmälningar den 2/11-2020.

11. Georg Jensens beslut om vinnare är slutgiltigt.

12. Georg Jensen frånsäger sig allt ansvar för alla typer av skador, förluster, ansvar eller ej mötta förväntningar till följd av att du deltar i tävlingen, accepterar vinsten eller inte väljs som vinnare.

13. Georg Jensen meddelar vinnaren/vinnarna via e-post den 2/11-2020. Om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter att han eller hon har fått meddelande om vinsten, har Georg Jensen rätt att dra tillbaka vinsten och istället välja en ny vinnare. Den nya vinnaren har då 14 dagar på sig att svara när han eller hon har fått information om vinsten, annars dras den tillbaka. Om en vinnare vägrar att

ta emot vinsten kan den dras tillbaka och Georg Jensen har rätt att utse en ny vinnare.

14. Det kan ta upp till två till tre veckor innan produkten levereras hem till vinnaren. Mottagaren står själv för eventuella tullavgifter och kan behöva ange ytterligare information vid förfrågan.

15. Georg Jensen förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra, radera, avsluta eller skjuta upp tävlingen om man tror att tävlingen inte kan genomföras enligt gällande regler och villkor eller enligtapplicerbara lagar och regelverk; vid datorvirus eller oauktoriserad mänsklig intervention eller annan orsak som ligger bortom Georg Jensens kontroll som kan påverka administration, säkerhet, opartiskhet och normal gång för tävlingen. Varken Georg Jensen eller affilierade företag ansvarar för omständigheter, förluster eller förseningar orsakade av omständigheter som ligger bortom rimlig kontroll.

16. Om en handling, en avvikelse eller en händelse eller omständighet uppstår som ligger bortom Georg Jensens kontroll, och som hindrar Georg Jensen från att följa regler och villkor, avsäger sig Georg Jensen allt ansvar till följd av att man inte kan fullfölja sina åtaganden.

17. Tävlingen regleras av dansk lag utan hänsyn till lagkonflikt och är föremål för exklusiv behörighet för domstolen i Frederiksberg i Danmark.

18. Genom att delta i tävlingen har du även läst och förstått regler och villkor och har godkänt att du måste följa dem. Om du bryter mot någon av reglerna eller villkoren diskvalificeras du automatiskt från tävlingen.

19. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stöttad eller administrerad av eller associerad med Facebook.

 

Användning av persondata

20. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att Georg Jensen samlar in och hanterar namn, e-postadress och/eller telefonnummer och kön. Alla persondata hanteras enligt Georg Jensens [personuppgiftspolicy] som hittas på Georg Jensens webbplats https://www.georgjensen.com.

21. Som tillägg till paragraf 20 hanteras vinnarens/vinnarnas personuppgifter endast för att kunna leverera vinsten. Om ytterligare persondata inte har lämnats i samband med anmälan till Georg Jensens nyhetsbrev raderas informationen högst ett år efter det datum då vinsten delats ut. 

22. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att deras fullständiga namn, stad och hemland kan publiceras på https://www.georgjensen.com.

23. Deltagarna kan få mer information om Georg Jensens hantering av personuppgifter eller dra tillbaka sitt godkännande genom gå in på Georg Jensens webbplats https://georgjensen.com eller genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@georgjensen.com.