PERSONUPPGIFTSPOLICY

GEORG JENSEN – PERSONUPPGIFTSPOLICY 

På Georg Jensen A/S (”Georg Jensen”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) prioriterar vi konfidentialitet och datasäkerhet högt.  

Som personuppgiftsansvariga vill vi tillhandahålla full transparens kring vår behandling av personuppgifter, och därför har vi i denna personuppgiftspolicy beskrivit vår behandling av dina personuppgifter under en rad olika sammanhang där du är i kontakt med oss. Du kan läsa mer om de olika sammanhangen under rubrikerna nedan.  

Vi ber dig vänligast att läsa personuppgiftspolicyn innan du lämnar dina personuppgifter till Georg Jensen. 

Vi beder dig venligst læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Georg Jensen. 

1. DATAANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER
2. OM DU BESÖKER PÅ WEBBPLATS
3. OM DU ANMÄLER DIG TILL VÅRT/VÅRA NYHETSBREV ELLER DELTAR I TÄVLINGAR, UNDERSÖKNINGAR ELLER LIKNANDE KAMPANJER
4. OM DU REGISTRERAR DIG I GEORG JENSENS KUNDKLUBB, MITT GEORG JENSEN
5. OM DU SÖKER JOBB HOS GEORG JENSEN
6. OM DU ÄR LEVERANTÖR, SAMARBETSPARTNER, INFLUENCER ETC.
7. OM DU BESÖKER VÅRA FYSISKA PLATSER
8. OM DU BESÖKER VÅRA PROFILER PÅ SOCIALA MEDIER
9. ÖVERFÖRING TILL DATABEHANDLARE OCH VIDAREBEFORDRING TILL ANDRA DATAANSVARIGA
10. DINA RÄTTIGHETER
11. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

 

1. DATAANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER 

Dataansvarig för dina personuppgifter är: 

Georg Jensen A/S
Adress: Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 26573645
E-post: onlinestore@georgjensen.com 
Telefonnummer: +45 38 14 90 44 

Dataansvaret kan formellt sett vara placerat hos något av våra dotterbolag, vilket i dessa fall kommer att vara beskrivet under de enskilda avsnitten nedan.

2. OM DU BESÖKER PÅ WEBBPLATS  

När du besöker vår webbplats (www.georgjensen.com/sv-se), behandlar vi personuppgifter i en rad olika situationer.  

Du ska vara minst 16 år gammal för att använda webbplatsen och för att lämna dina personuppgifter till Georg Jensen. Georg Jensen samlar inte in eller lagrar avsiktligt personlig information från barn under 16 år, och ingen del av denna webbplats är utformad i syfte att rikta sig till barn. Om det framkommer att ett barn under 16 har lämnat personuppgifter till Georg Jensen, kommer dessa uppgifter att raderas.  

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra hemsidor eller till integrerade helsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags hemsidor eller deras förfaranden i samband med behandling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser, rekommenderas du att läsa innehavarens policy gällande skydd av personuppgifter samt andra relevanta policys.

2.1 Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats, och behandlar personuppgifter om dig i samband med dessa. 

Typer av personuppgifter 

 • IP-adress
 • Webbläsarhistorik
 • Information om din användning av vår webbplats, inklusive klickbeteende

Syftet med behandlingen 

 • För att förbättra webbplatsens användarvänlighet och skräddarsy webbplatsen för sig
 • För att analysera användningen av vår webbplats och samla in statistik om besökarna
 • För administration, underhåll och utveckling av webbplatsen, inklusive de funktioner som är kopplade till e-handel
 • För att skräddarsy annonser från oss och tredje parter
 • För annan marknadsföring, t.ex. anpassning av vårt marknadsföringsmaterial, inklusive nyhetsbrev

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Samtycke: Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på syftet att kunna erbjuda utökade funktioner på webbplatsen samt genomföra statistik och marknadsföring i marknadsföringssyfte utifrån ditt samtycke, vilket du ges möjlighet att ge i samband med ditt första besök på webbplatsen (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a). 
 • Legitima intressen: Vi baserar även behandlingen av dina personuppgifter på våra legitima intressen av att till exempel driva webbplatsen och dess grundläggande funktioner, inklusive att genomföra statistik, analyser samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 

När du besöker vår webbplats ber vi om ditt informerade samtycke till att godkänna cookies som inte är funktionella cookies, i enlighet med vår cookiepolicy. Du kan när som helst dra tillbaka till samtycke.

Lagringsperiod
Cookies raderas i enlighet med uppgifterna i vår cookiebanner, som visas på förstasidan när du besöker vår webbplats för första gången. Här kan du även läsa om lagringsperioden för de enskilda cookestyperna. 

Uppgifterna kan lagras längre i anonymiserad form. 

Du kan alltid ändra dina cookieinställningar, inklusive ditt samtycke, genom att ta bort valda cookies från din webbläsare eller genom att klicka på den lilla cookieikonen på webbplatsen, där du har möjlighet att komma åt inställningarna.

2.2 Om du använder kontaktformuläret eller chattfunktionen på webbplatsen, kontaktar kundtjänst eller på annat sätt kommunicerar med oss 

Typer av personuppgifter 
När du använder kontaktformuläret eller chattfunktionen på webbplatsen, kontaktar kundtjänst eller på annat sätt kommunicerar med Georg Jensen (inklusive användningen av våra tjänster Pay by Link, Ask For Price, Special Order, Notify Me, Click & Reserve etc.), samlar Georg Jensen in och behandlar dina personuppgifter. 

Georg Jensen samlar in, behandlar och lagrar följande typer av personuppgifter om dig:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer
 • Kontaktorsak
 • Kontaktdatum
 • Andra uppgifter som du lämnar i samband med din kontakt. Vi uppmanar dig att inte tillhandahålla känslig eller konfidentiell personlig information till oss om det inte är absolut nödvändigt för behandlingen av din kontakt. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig i sådana fall att skicka uppgifterna i krypterad form om du skickar dem via e-post. 

Syftet med behandlingen  

 • Hantering av besvarande av din kontakt eller förfrågan
 • Allmän kommunikation med dig
 • Statistik och analys i syftet att förbättra våra produkter och tjänster

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på följande grunder. Grunden beror på typen av kontakt.

 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen av att hantera en förfrågan från dig, kommunicera med dig och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 
 • Avtalsmässiga skyldigheter: Om din kontakt rör ett (potentiellt) ingående av ett avtal behandlar vi dina uppgifter för att kunna genomföra åtgärder inför avtalets ingående eller för att kunna fullgöra avtalet med dig (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b). 

Lagringsperiod
Dina personuppgifter raderas när vi inte längre har ett behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de ovanstående syftena. Det innebär konkret att vi, i de allra flesta fall, raderar din förfrågan när vi har besvarat den. Beroende på förfrågans karaktär kan vi dock komma att lagra dina personuppgifter i upp till 3 år från att din förfrågan har besvarats för dokumentation och med hänvisning till preskriptionsreglerna om preskription av vanliga penningfordringar. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras längre i anonymiserad form, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning.

2.3 Om du använder vår webbshop

Typer av personuppgifter
När du besöker vår webbshop, inklusive genomför ett köp, kommer Georg Jensen att samla in och behandla dina personuppgifter. Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig: 

 • Ditt namn
 • Din e-postadress 
 • Ditt telefonnummer
 • Din adress
 • Dina betalningsuppgifter
 • Information om din beställnings-/köphistorik
 • Information som du anger när du registrerar dig i Georg Jensens kundklubb
 • Digitala fotavtryck (t.ex. uppgifter om hur du använder Georg Jensens webbshop eller upplysning om bortglömd kundkorg) 

Syftet med behandlingen 
Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

 • Genomförande av beställningar i Georg Jensens webbshop
 • Administration av användarkonto hos Georg Jensen, som du kan registrera i samband med ditt köp
 • Administration av leveranser, returvaror och reklamationer
 • Utskick av marknadsföring i förlängning av dina tidigare köp hos oss, såvida du inte undanbeder detta
 • Statistik och analys i syftet att förbättra våra produkter och tjänster

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Avtalsmässiga skyldigheter: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det ingångna köpeavtalet med dig, inklusive för att kunna leverera de beställda varorna, hantera reklamationer, returer etc., som relaterar till ditt köp (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b). 
 • Legitima intressen och samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse av marknadsföring till dig i de fall där samtycke inte krävs enligt marknadsföringslagstiftningen, samt vårt legitima intresse av att kunna genomföra statistik och analyser för att utveckla och förbättra våra tjänster (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f).   

Lagringsperiod
Dina personuppgifter raderas när vi inte längre har ett behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de ovanstående syftena. Dina personuppgifter som omfattas av bokföringslagens regler om lagring av bokföringsmaterial sparas i 5 år från utgången av det räkenskapsår som bokföringsmaterialet avser. Övriga personuppgifter rörande ditt köp sparas i 3 år från ditt köp för dokumentation och med hänvisning till preskriptionsreglerna om preskription av vanliga penningfordringar.    

Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras längre i anonymiserad form, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning. 

3. OM DU ANMÄLER DIG TILL VÅRT/VÅRA NYHETSBREV ELLER DELTAR I TÄVLINGAR, UNDERSÖKNINGAR ELLER LIKNANDE KAMPANJER

Typer av personuppgifter 
Georg Jensen samlar in och behandlar dina personuppgifter för användning till marknadsföring när du anmäler dig till vårt/våra nyhetsbrev eller deltar i tävlingar eller liknande kampanjer. Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig: 

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Ditt samtycker, inklusive datum för samtycke
 • Ditt klickbeteende i relation till utskickat material

Syftet med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Marknadsföring
 • Statistik och analys i syftet att förbättra våra produkter och tjänster

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • Samtycke: Georg Jensen kommer endast att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive utskick av nyhetsbrev och genomförande av undersökningar och tävlingar, om du i förväg har gett ditt samtycke till detta (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a). 
 • Legitima intressen: Behandlingen av dina personuppgifter i samband med analys och statistik är baserade på våra legitima intressen av att kunna förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Att dra tillbaka ditt samtycke påverkar dock inte den lagliga rätten av den behandling som skedde före återkallelsen.  

Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev är aktivt och under en period därefter för att dokumentera samtyckets giltighet.

I enlighet med Konsumentombudsmannens rekommendationer lagrar vi dokumentation gällande ditt samtycke till marknadsföring i minst två år från det att du har återkallat ditt samtycke, och i samtliga fall så länge det är relevant för oss att kunna dokumentera giltigheten av samtycket. Lagringstiden bestäms utifrån Georg Jensens legitima intresse av att kunna dokumentera att direkt marknadsföring har skett i enlighet med gällande lagstiftning (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f).

Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras längre i anonymiserad form, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning eller som ett led i ett konkret ärende.

4. OM DU REGISTRERAR DIG I GEORG JENSENS KUNDKLUBB, MITT GEORG JENSEN

Typer av personuppgifter 
När du blir medlem i Georg Jensens kundklubb, kommer Georg Jensen att behandla dina personuppgifter.
Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och adress
 • Nationalitet
 • Kön
 • Ålder
 • Titel/yrke
 • Intressen (produkter, livsstil, föredragna butiker/försäljare)
 • Smyckesstorlek på dig eller dina närmaste 
 • Högtidsdagar (födelsedag, bröllopsdag eller liknande)
 • Digitala fotavtryck (på vår webbplats och sociala medier, inklusive din valda inloggningsmetod)
 • Din föredragna butik
 • Information om transaktioner
 • Uppgifter från tävlingar, undersökningar eller andra kampanjer

Flera av ovanstående uppgifter är frivilliga att lämna. Obligatoriska uppgifter för skapande av ett Mitt Georg Jensen-medlemskap är markerade med en asterisk (*).

Syftet med behandlingen
Dina personuppgifter behandlas i följande syften: 
 • Administration, inklusive support och utveckling av ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb
 • Leverans av diverse medlemsförmåner och tjänster
 • Anpassning av produkter och tjänster baserat på dina intressen
 • Allmän kommunikation 
 • Registrering av köphistorik 
 • Utskick av information om produkter, tjänster och förmåner
 • Skräddarsy vår webbplats för dig
 • Kontakt med dig i samband med marknadsundersökningar
 • Utskick av marknadsföringsmaterial, inklusive nyhetsbrev, om du har anmält dig till detta
 • Statistik och analys i syftet att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundklubben

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Avtalsmässiga skyldigheter: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om ditt medlemskap i kundklubben, inklusive i relation till leverans av våra produkter och tjänster eller medlemsförmåner i kundklubben (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b).  
 • Samtycke: Georg Jensen kommer endast att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive utskick av nyhetsbrev, om du i förväg har gett ditt samtycke till detta (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a). 
 • Legitima intressen: Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse av att hantera de skapade användarkontona, tillhandahålla olika medlemserbjudanden, registrera köphistorik, kommunicera med medlemmar, bedriva marknadsföring, utvärdera och utveckla produkter och tjänster samt vårt legitima intresse av att föra statistik och göra analyser, så att vi kan förbättra användarupplevelsen i kundklubben (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring via nyhetsbrev genom att klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Att dra tillbaka ditt samtycke påverkar dock inte den lagliga rätten av den behandling som skedde före återkallelsen.  

Vidarebefordrande
Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras till andra företag i Georg Jensen-koncernen om du identifierar dig som medlem i Georg Jensens kundklubb till dessa företag, inklusive besöker Georg Jensen-butiker i andra länder. Du kan se en översikt över företag som ingår i Georg Jensen A/S-koncernen här

Om du besöker en Georg Jensen-butik i ett annat land och du identifierar dig som medlem i Georg Jensens kundklubb i butiken genom att ange den e-postadress som är kopplad till din medlemsprofil, kommer säljaren att kunna hitta dig i kundklubbens databas. I sådana fall kommer dina personuppgifter och eventuell köphistorik att överföras till det land där butiken finns, och eventuella köp kommer att registreras på din medlemsprofil.  
 
När det gäller ett land utanför EU/EES kommer överföringen av personuppgifterna att regleras av EU-kommissionens standardavtalsbestämmelser som Georg Jensen har implementerat i sina koncerninterna avtal. Du kan få mer information om detta genom att kontakta Georg Jensen. 

Lagringsperiod
Dina personuppgifter lagras så länge som ditt medlemskap hos Georg Jensens kundklubb är aktivt. Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt att raderas inom 6 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och därmed säga upp ditt medlemskap genom att kontakta oss enligt nedan.  

Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras längre i anonymiserad form, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning eller som ett led i ett konkret ärende.

5. OM DU SÖKER JOBB HOS GEORG JENSEN 

När du söker jobb hos något av företagen i Georg Jensen-koncernen (du kan se en överblick över företagen som ingår i Georg Jensen A/S-koncernen här), behandlar vi dina personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen. Den dataansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som ett led i hanteringen av din ansökan är det företag där du söker jobbet. Om företaget är beläget inom EU/EES sköter Georg Jensen A/S rekryteringsprocessen för det aktuella företagets räkning, och kommer därför att vara databehandlare för företagets räkning. 

Vi rekommenderar att din ansökan inte innehåller känslig eller på annat sätt konfidentiell personlig information, såsom personlig information som avslöjar ras eller etnisk bakgrund, religion, medlemskap i fackförening, sexualitet, hälsoinformation eller personnummer.  

Typer av personuppgifter

Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
 • Uppgifter som framgår av ansökan, CV och eventuell bilaga
 • Relevant information som är allmänt tillgänglig på Internet och sociala medier, inklusive specifik information om tidigare anställningsförhållanden, aktiviteter, kompetens, prestationer och allmänt utseende
 • Resultat av personlighetstest om vi ber dig att genomföra ett sådant
 • Utdrag från brottsregister, om sådant är nödvändigt för den sökta positionen
 • Referenser från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare som du har angett i din ansökan, eller som du även har gett samtycke till att vi kontaktar
 • Kreditbetyg, om tjänsten du söker innebär ett övergripande ekonomiskt ansvar (t.ex. bokföring eller revision)
 • Hälsodeklaration, om tjänsten du sökt ställer särskilda krav på hälsotillstånd, eller om du under din lojala informationsplikt informerar oss om särskilda hälsoförhållanden som kan påverka din arbetsinsats eller som vi annars måste vara särskilt uppmärksamma på 
 • Övrig information som du lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen

Syfte med behandlingen 
Dina personuppgifter kommer att användas för att bedöma din lämplighet för en tjänst hos Georg Jensen. 

Behandlingsgrund 
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder: 

 • Legitima intressen: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse av att bedöma om vi vill erbjuda dig anställning, inklusive utifrån de uppgifter du lämnar i ditt CV, din ansökan och i eventuella bilagor, utifrån relevant information som är offentligt tillgänglig på Internet och sociala medier, resultat av personlighetstest, uttalanden från referenspersoner som du har angett i din ansökan samt annan information du lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen. Om den sökta tjänsten innebär ett övergripande ekonomiskt ansvar (t.ex. bokföring eller revision) kan vi – efter en konkret bedömning – hämta in information om din kreditvärdighet. Behandlingen kan också vara nödvändig för vårt legitima intresse av att försvara eller genomdriva rättsliga anspråk (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 
 • Avtalsmässiga skyldigheter: Om du går vidare i rekryteringsprocessen och vi erbjuder dig en anställning, kommer dina personuppgifter att behandlas i syfte att ingå ett anställningsavtal med dig (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b). 
 • Samtycke: Om vi vill inhämta referenser från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare som du inte har angivit som referenser i din ansökan gör vi endast det om vi har fått ditt samtycke först. Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb kommer vi i vissa fall att erbjuda dig att spara din ansökan för senare användning, förutsatt att du ger ditt samtycke till denna lagring (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a).

  Om vi behöver se ett utdrag från brottsregistret som ett led i vår utvärdering, kommer vi att be om ditt samtycke först (artikel 8 i dataskyddsförordningen, stycke 3).

  Om tjänsten du sökt undantagsvis ställer särskilda krav på hälsotillstånd som vi måste känna till efter konkret bedömning innan vi kan erbjuda dig ett jobb, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke inför behandlingen av sådan information (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a och b samt artikel 9, stycke 2, punkt a). 

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du kan ha lämnat som en del av vår anställningsprocess. Återkallelse av ditt samtycke kommer att gälla den framtida behandlingen av dina personuppgifter, men påverkar inte lagliga rätten av den behandling som baseras på samtycket före återkallelsen. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke kan du kontakta oss enligt beskrivningen nedan. 

Lagringsperiod
Om du erbjuds en position hos Georg Jensen kommer din ansökan samt ytterligare relevanta personuppgifter som samlas in i samband med rekryteringsprocessen att lagras i din personalakt hos oss.

Om du inte erbjuds en tjänst kommer vi att behålla din ansökan och eventuella ytterligare personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsprocessen under en period av 6 månader efter vårt avslag, såvida du inte har gett ditt samtycke till en längre lagring av sådana personuppgifter.

Utdraget från brottsregistret kommer dock att raderas direkt efter att det har granskats. 

6. OM DU ÄR LEVERANTÖR, SAMARBETSPARTNER, INFLUENCER ETC.

Detta avsnitt innehåller information om Georg Jensens behandling av personuppgifter om ägare till enskild firma eller kontaktpersoner och anställda hos leverantörer och andra samarbetspartners, inklusive externa konsulter, hyresgäster etc. som samarbetar eller på annat sätt är i kontakt med Georg Jensen. Avsnittet innehåller även information om Georg Jensens behandling av personuppgifter om influencers. 

Insamling av personuppgifter 
Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande situationer: 

 • När du, ditt företag eller det företag där du är anställt, ingår ett avtal med Georg Jensen 
 • När du har visat intresse för Georg Jensens verksamhet, t.ex. genom att ge Georg Jensen ditt visitkort eller på annat sätt varit i kontakt med oss
 • När du samarbetar och kommunicerar med Georg Jensen
 • Information i samband med ditt besök på våra fysiska platser, inklusive gästregistrering och eventuella inspelningar från tv-övervakning enligt skyltning på plats
 • När du använder Georg Jensens plattform för att skicka ut pressmeddelanden (endast namn och adress)

Typer av personuppgifter
Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig: 

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och motsvarande kontaktuppgifter
 • Organisationsuppgifter, såsom företagets namn och adress, tjänstetitel, anställningsområde, främst arbetsplats och -land
 • Avtalsinformation, såsom beställningar, fakturor, kontrakt och andra avtal mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och Georg Jensen, som kan innehålla till exempel dina kontaktuppgifter m.m.
 • Finansiell information, såsom betalningsvillkor, bankuppgifter och kreditbetyg (om det gäller en enskild firma)
 • Övrig information som är relaterad till och grundad i samarbetsförhållandet
 • Speciellt för influencers: 
  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn på sociala medier, etc. 
  • Information om samarbetet (villkor, startdatum, etc.)
  • Finansiella uppgifter (betalningar, skattevillkor, kontouppgifter, etc.)
  • Bild- och videomaterial
  • Information om smyckesstorlekar
  • Information om prestation, inklusive antal följare, reaktioner på poster, etc.

Sådana uppgifter kan vi få direkt från dig (främst via e-post och annan korrespondens med dig) eller från en tredje part, såsom din arbetsgivare. 

Syftet med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Allmän planering, uppfyllande och administration av samarbeten, inklusive hantering av rättigheter och skyldigheter i Georg Jensens avtalsförhållande
 • Ekonomiska syften, inklusive administration av betalningar, utvärdering av kreditbetyg, redovisning, revision
 • Genomförande av order, inklusive köp och försäljning av varor och tjänster
 • Allmän kommunikation, inklusive att svara på konkreta frågor eller skicka ut pressmeddelanden 
 • Upprätthållande av säkerheten för anställda och värderingar på våra fysiska platser, inklusive förebyggande och lösande av brott  
 • Statistik och analys i syftet att förbättra våra produkter och tjänster
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar, såsom uppfyllande av våra skyldigheter att förhindra olaglig verksamhet
 • Hantering av konflikter 
 • Speciellt för influencers: Marknadsföring av Georg Jensen, bland annat genom att dela foto- och videomaterial på Georg Jensens plattformar i sociala medier

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar primärt dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • Avtalsmässiga skyldigheter: I vissa fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att fullgöra ett avtal eller som en del av ingåendet av ett avtal (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b).
 • Legitima intressen: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen av att till exempel sköta den dagliga verksamheten i enlighet med lagliga och rättvisa affärsmetoder, inklusive att planera, genomföra och administrera samarbetet, skicka ut pressmeddelanden eller våra legitima intresse av att till exempel utföra kreditbedömningar, statistik, analyser, marknadsföringsaktiviteter (där samtycke inte krävs), tillhandahålla support samt att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Behandlingen kan också vara nödvändig för vårt legitima intresse av att förhindra bedrägeri eller upprätta, försvara eller genomdriva rättsliga anspråk (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). 

  Uppgifter om brott som samlas in via tv-övervakning behandlas också utifrån Georg Jensens legitima intressen av att lösa brott (artikel 8 i dataskyddsförordningen, stycke 3).
 • Laglig skyldighet: Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom vår skyldighet att förhindra olaglig verksamhet. (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt c). 

Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge samarbetet är aktivt, och så länge som uppgifterna i efterhand är nödvändiga för att dokumentera Georg Jensens rättsliga ställning gentemot dig, vilket normalt kommer att sammanfalla med gällande regler om preskription (preskriptionslagen).

Bokföringsmaterial, inklusive personuppgifter, som vi är skyldiga att lagra enligt bokföringslagen, raderas tidigast 5 år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser. 

Uppgifterna kan dock lagras längre i anonymiserad form.

7. OM DU BESÖKER VÅRA FYSISKA PLATSER

7.1 När du besöker eller genomför ett köp i våra butiker

Detta avsnitt innehåller information om Georg Jensens behandling av personuppgifter om kunder och andra besökare i Georg Jensens butiker.  

Dataansvarig för dina personuppgifter i detta fall är Georg Jensen Silver AB, Biblioteksgatan 1, 111 46 Stockholm, Sverige, Org. nummer: 556038-9206.

Typer av personuppgifter
När du besöker eller köper något i en av Georg Jensens butiker, kan Georg Jensen samla in och behandla följande typer av personuppgifter om dig: 

 • Dina köp
 • Betalningsuppgifter 
 • Foto- och videomaterial i samband med tv-övervakning av våra butiker enligt skyltning

Syftet med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Genomförande av dina köp och säljkampanjer
 • Administration av leveranser, returer och reklamationer
 • För att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras
 • Brottsförebyggande åtgärder (tv-övervakning)
 • Förbättring av kundupplevelsen genom utvärdering av feedback från kunder och rörelsemönster i butiken i syftet att optimera inredning och skyltning

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • Avtalsmässiga skyldigheter: Vi behandlar dina personuppgifter för att ingå och uppfylla det ingångna köpeavtalet med dig, inklusive för att kunna leverera de köpta varorna, hantera reklamationer, returer etc., som relaterar till ditt köp (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b). 
 • Legitima intressen: I de flesta fall baserar vi behandlingen av dina personuppgifter på våra legitima intressen av att förbättra kundupplevelsen. I händelse av en tvist utövar vi vårt legitima intresse av att fastställa, försvara eller genomdriva rättsliga anspråk (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). Det gäller till exempel behandling i samband med reklamationer. Uppgifter om brott som samlas in via tv-övervakning behandlas också utifrån Georg Jensens legitima intressen av att lösa brott (artikel 8 i dataskyddsförordningen, stycke 3). 
 • Laglig skyldighet: Behandlingen av dina betalningsuppgifter och köp är nödvändig för att följa tillämpliga bokföringslagar, momslagar och marknadsföringslagar (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt c). 

Lagringsperiod
Uppgifter som avser redovisningsmaterial lagras i 5 år från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter under en längre period i anonymiserad form. 

Inspelningar från tv-övervakning som upprättats i brottsbekämpande syfte och för våra anställdas säkerhet lagras i högst 30 dagar.

7.2 När du besöker våra kontorslokaler och andra byggnader

Typer av personuppgifter 
När du besöker våra kontorslokaler och andra byggnader kan Georg Jensen behandla dina personuppgifter via passerkontroll, tv-övervakning och gästregistrering. Georg Jensen kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Dina arbetsgivare
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer 
 • Registreringsskylt
 • Datum och tidpunkt för ditt besök
 • Digitala fotavtryck, inklusive information om var och när du har använt ditt passerkort 
 • Foto- och videomaterial i samband med tv-övervakning

Syftet med behandlingen
Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

 • För att ge dig åtkomst till våra kontorslokaler och andra byggnader
 • För att administrera ditt besök hos oss
 • Att säkerställa säkerheten för våra anställda samt förebygga och lösa brott i våra kontorslokaler och andra byggnader

Behandlingsgrund
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter på följande grunder:  

 • Legitima intressen:  Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på våra legitima intressen av att kunna ge dig tillgång till våra kontorslokaler och andra byggnader samt att skydda våra fysiska platser (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f). Uppgifter om brott som samlas in via tv-övervakning behandlas också utifrån Georg Jensens legitima intressen av att lösa brott (artikel 8 i dataskyddsförordningen, stycke 3).

Lagringsperiod
Dina personuppgifter raderas när vi inte längre har ett behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de ovanstående syftena. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras längre i anonymiserad form, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning.

Inspelningar från tv-övervakning som upprättats i brottsbekämpande syfte lagras i högst 30 dagar.  

8. OM DU BESÖKER VÅRA PROFILER PÅ SOCIALA MEDIER

Detta avsnitt innehåller information om Georg Jensens behandling av personuppgifter som samlas in via Georg Jensens profiler eller sidor på sociala medier.  

Georg Jensen är som utgångspunkt dataansvarig för sin verksamhet på sociala medier, men i vissa fall kommer Georg Jensen och leverantörerna av sociala medier att vara gemensamt dataansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på Georg Jensens profil eller sida på de enskilda sociala medierna, som bl.a. beskrivs vidare i användarvillkoren för de enskilda sociala medierna. 

Georg Jensen följer danska Datatilsynets riktlinjer om gemensamt dataansvar, och försöker med tillgängliga verktyg och medel så gott det är möjligt att säkerställa att du får information om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker Georg Jensens profiler eller sidor på sociala medier. 

Georg Jensen har profiler eller sidor på följande sociala medier:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd.)
  • Facebooks personuppgiftspolicy hittar du här 
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på Facebook här 
 • YouTube (Google LLC)
  • Googles personuppgiftspolicy hittar du här 
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på YouTube här 
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
  • LinkedIns personuppgiftspolicy hittar du här 
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på LinkedIn här
 • Twitter (Twitter, Inc.)
  • Twitters personuppgiftspolicy hittar du här
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på Twitter här
 • Instagram (Instagram, Inc.)
  • Instagrams personuppgiftspolicy hittar du här 
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på Instagram här 
 • Pinterest (Pinterst Europe Ltd.)
  • Pinterests personuppgiftspolicy hittar du här 
  • Du kan anpassa dina sekretessinställningar på Pinterest på din profil under Inställningar > Personuppgifter och andra data

Insamling av personuppgifter 
När du besöker eller interagerar med våra profiler på sociala medier kan Georg Jensen och leverantören av de sociala medierna i fråga samla in, behandla och lagra följande typer av personlig information om dig:

 • Information tillgänglig på din profil, inklusive ditt namn, kön, civilstånd, arbetsplats, intressen och din hemstad
 • Om du ”gillar” eller har använt andra reaktioner på vår profil
 • Kommentarer du skriver på våra inlägg
 • Att du har besökt vår profil

Syftet med behandlingen
Georg Jensen behandlar dina personuppgifter i följande syften: 

 • Statistik och analys, inklusive i syftet att förbättra våra produkter och tjänster, samt våra profiler och sidor på sociala medier
 • För att kunna kommunicera med dig om du kommenterar på ett inlägg, lämnar en recension eller skickar ett meddelande till oss 
 • Allmänt för marknadsföring

Leverantörerna av sociala medier behandlar dina personuppgifter för bland annat följande syften:

 • Drift och utveckling av annonssystem
 • För att förse Georg Jensen med statistik som leverantörerna av sociala medier sammanställer, bland annat utifrån ditt besök på våra och andra företags profiler och sidor
 • Annonsering och anpassning av aktiviteterna på sidan 

Behandlingsgrund
Behandlingen av dina personuppgifter är baserade på följande grunder:

 • Legitima intressen:Georg Jensen baserar behandlingen av dina personuppgifter på våra legitima intressen av att kunna kommunicera med dig och marknadsföra oss till dig på våra profiler på sociala medier, samt på vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter och tjänster (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f).

  Leverantörerna av de sociala medierna baserar behandlingen av dina personuppgifter på deras avtal med dig enligt användarvillkoren (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt b) och deras legitima intresse av att förbättra sitt reklamsystem och tillhandahålla statistik till Georg Jensen, som leverantören av de sociala medierna t.ex. sammanställer utifrån ditt besök på Georg Jensens profil eller sida på de sociala medierna. Dessutom har leverantörerna av sociala medier ett legitimt intresse av att tillhandahålla en innovativ, individuellt anpassad, säker och kostnadseffektiv tjänst (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f).
 • Samtycke: Leverantörerna av de sociala medierna behandlar en del av dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst via dina sekretessinställningar för de aktuella sociala medierna (artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt a).

Lagringsperiod
Dina personuppgifter raderas när vi inte längre har ett behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de ovanstående syftena. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Se personuppgiftspolicyn för de enskilda sociala medierna för information om hur länge de lagrar dina personuppgifter. 

Vem delar leverantörer av sociala medier din personliga information med?
Leverantörer av sociala medier kan bl.a. dela din personliga information med följande kategorier av mottagare:

 • Andra företag inom koncernen som leverantören av sociala medier är en del av
 • Externa samarbetspartners som tillhandahåller analys- och forskningstjänster
 • Annonsörer
 • Andra individer som besöker vår profil eller sida på sociala medier (i den mån din information är offentligt tillgänglig)
 • Forskare

Du hittar mer information om vem leverantörerna av de sociala medierna delar dina personuppgifter med i de enskilda leverantörernas personuppgiftspolicys.

Leverantörer av sociala medier kan överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer i de enskilda leverantörernas personuppgiftspolicys.

Du kan även läsa mer om vem Georg Jensen delar dina personuppgifter med i avsnittet Överföring till andra personuppgiftsansvariga och överlåtelse till databehandlare nedan.

9. ÖVERFÖRING TILL DATABEHANDLARE OCH VIDAREBEFORDRING TILL ANDRA DATAANSVARIGA

Överlåtelse
För att uppfylla ovanstående syften, kan vi komma att ge tredje part tillgång till dina personuppgifter, som utifrån ett avtalsförhållande med Georg Jensen tillhandahåller relevanta tjänster, t ex IT-leverantörer och e-postleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner i enlighet med ingångna databehandlaravtal, och kan således inte behandla personuppgifterna för sina egna ändamål. 

Vidarebefordrande
I vissa fall kommer det att vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part, för att kunna leverera en produkt eller tjänst till dig, t.ex. i samband med försändelser och leverans av beställningar samt administration av olika betallösningar etc

Utöver det som beskrivits ovan kommer dina personuppgifter inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke. Under vissa omständigheter och i enlighet med lagen kan det dock vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till:

Förändring av företagsstruktur
I samband med Georg Jensens utveckling kan bolagsstrukturen komma att förändras, till exempel genom att bolaget helt eller delvis säljs. I händelse av överföring av tillgångar som innehåller personuppgifter, grundas behandlingen av den aktuella överföringen av personuppgifter i artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1, punkt f, då Georg Jensen har ett legitimt intresse av att överlåta delar av sina tillgångar samt att göra kommersiella förändringar. 

Överföring utanför EU/EES 
Om dina personuppgifter överförs till databehandlare eller personuppgiftsansvariga som är etablerade i länder utanför EU/EES och som inte har en adekvat skyddsnivå, kommer en sådan överföring som utgångspunkt att baseras på EU-kommissionens standardavtal. Mer information om detta kan du få genom att kontakta oss.

10. DINA RÄTTIGHETER

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig
 • Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att rätta och radera dina personuppgifter, dock med vissa lagstadgade undantag, inklusive bokföringslagen
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter 
 • Under vissa omständigheter kan du även begära att få en kopia av dina personuppgifter samt begära att vi överför de personuppgifter du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du kan ha lämnat. Vi kommer då att radera dina personuppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen på andra grunder. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan sägas upp via länken längst ner i nyhetsbrevet. 

11. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, får du gärna kontakta oss: 

Georg Jensen A/S
Søndre Fasanvej 7
2000 Frederiksberg
E-post: gdpr@georgjensen.com
Telefonnummer: +45 38 14 90 44

Du har även rätt att skicka klagomål till Datatilsynet: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-post: dt@datatilsynet.dk
Telefon: +45 33 19 32 00

Om ditt klagomål gäller ett specifikt företag i Georg Jensen-koncernen, hittar du kontaktuppgifter på de andra europeiska datainspektionerna här.  

 

***

Version 3.0,  4. augusti 2022