Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Georg Jensen är underställd gällande svensk lagstiftning om personuppgifter. Till följd av detta är Georg Jensen A/S (“Georg Jensen”), CVR.nr. 26573645, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Danmark personuppgiftsansvarig för de uppgifter som registreras om kunder och besökande på webbplatsen http://www.georgjensen.com/sv-se

Insamling av personuppgifter

Georg Jensen samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du använder vår webbplats www.georgjensen.com/sv-se. Du blir alltid informerad i samband med insamling av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter är ofta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder och födelsedatum.

I samband med att uppgifterna lämnas framgår det alltid om det är frivilligt att lämna uppgiften eller om det är nödvändigt för att genomföra den önskade aktiviteten, till exempel genomföra ett köp i vår webbshop.

Uppgifterna samlas i första hand in direkt från dig, men vi kan också få uppgifter från andra källor, till exempel från tredje part i samband med köp av gåva och liknande.

Varför behandlar Georg Jensen dina personuppgifter?

Georg Jensen behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål:

Genomförande av beställningar i webbshop

I syfte att genomföra och leverera beställningar som du gör i Georg Jensens webbshop behandlar Georg Jensen uppgifter om dig för att kunna uppfylla avtalet, till exempel din e-postadress, så vi kan skicka dig en bekräftelse och ett kvitto på ditt köp.

Klicka och Reservera

För att reservera produkter när du använder vår Klicka & Reservera Service, bearbetar och vidarebefordrar Georg Jensen den personliga information som anges i form av ditt namn, e-postadress och telefonnummer till det koncernföretag som driver butiken, där du har valt att samla de reserverade produkterna så att de kan identifiera dig. Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av Artikel 6 (1), litra f, i dataskyddsförordningen om legitimt intresse, där vårt legitima intresse är att kunna reservera en vara åt dig i butiken.

Förfrågningar om produkter

I syfte att svara på förfrågningar från dig i samband med pris-. lager- och återförsäljarstatus.

Finansiell information

Alla betalningstransaktioner som registreras på webbplatsen hanteras av en tredjepartsbetalningshanterare, Adyen B.V. (“Adyen”). Du tillhandahåller din betalningsinformation till Adyen och Adyens sekretesspolicy och regler och villkor styr användning och visning av denna typ av information. Georg Jensen lagrar inte din betalningsinformation men har tillgång till en del av informationen så som relevant kreditkortstyp, delvis anonymt kortnummer och utgångsdatum, för att kunna förebygga kortbedrägerier.

Betalning med Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan er-bjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlig-het med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Betalning med PayPal

För att kunna erbjuda dig betalning med Paypal, är det nödvändigt att lämna ut din person-liga information och kontaktinformation, samt information om din beställning till PayPal.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och PayPals dataskyddspolicy.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Du kan välja att få med din e-postadress i en mailinglista hos Georg Jensen, så att du löpande kan motta nyheter och annan information. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföring och nyhetsbrev behandlar Georg Jensen dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev/marknadsföring via e-post och SMS från Georg Jensen med bl.a. aktuella erbjudanden, information om arrangemang och nyheter hos Georg Jensen. Om du inte vill få dessa mail och nyhetsbrev kan du avanmäla dig med hjälp av avanmälningslänken i nyhetsbrevet/meddelandet eller genom att skicka ett mail till customerservice@georgjensen.com.

För att kunna komma ihåg dina preferenser, för att förstå hur vår webbplats används och skräddarsy vårt marknadsinnehåll samlar vi även in och hanterar information om inköp och beteende på webbplatsen, cookies och liknande tekniker som pixlar, taggar och andra identifierare.

Observera att användning av personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial endast sker om du har gett ditt uttryckliga samtycke i förväg, om inte lagen ger oss möjlighet att kontakta dig utan samtycke. I detta fall är grunden för vår behandling av dina personuppgifter Georg Jensens berättigade intresse att bedriva marknadsföring.

Deltagande i tävlingar

Georg Jensen samlar in uppgifter om dig i samband med att du deltar i tävlingar och liknande aktiviteter.

Mitt Georg Jensen

Du kan också välja att anmäla dig till kundklubben ”Mitt Georg Jensen”, så du kan få speciella medlemsfördelar. Du kan när som helst och utan kostnad avanmäla dig från denna service och ta bort din profil genom att skicka en begäran per mail till customerservice@georgjensen.com.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i samband med kundklubben i Georg Jensens villkor för medlemskap i Mitt Georg Jensen.

Kundservice och kommunikation

När du kontaktar kundservice eller kommunicerar med oss i andra sammanhang, samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar i syfte att behandla dina förfrågningar. Vi uppmanar dig att inte lämna känsliga personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) till oss, om det inte är absolut nödvändigt för behandlingen av din förfrågan. Om du väljer att skicka känsliga uppgifter till oss via e-post, bör det endast ske i krypterad form.

Andra ändamål

Utöver ovanstående ändamål kan Georg Jensen även behandla personuppgifter utifrån Georg Jensens berättigade intresse att genomföra annan marknadsföring, utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster, utarbeta statistik och analyser samt för att uppfylla lagkrav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Med vem delar Georg Jensen dina personuppgifter?

Georg Jensen lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter utan din tillåtelse. Vi kan dock lämna ut uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som du är part i, exempelvis till transportörer i samband med leverans av beställningar.

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftningen kan det dock vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter eller polisen. Vi kan till exempel lämna ut uppgifter till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev och annat marknadsföringsinnehåll och har valt Sverige som din hemmarknad, delas dina personuppgifter med Georg Jensen Silver AB för för att Georg Jensen Silver AB ska kunna bjuda in dig till evenemang i en lokal Georg Jensen-butik eller förse dig med annat relevant marknadsföringsinnehåll. Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB har etablerat en gemensam övervakningsprocess för denna specifika setup, med syftet att ge dig den bästa kundupplevelsen genom relevant marknadsföringsinformation. Den gemensamma övervakningsprocessen gör att Georg Jensen Silver AB kan kontakta dig direkt och hantera dina personuppgifter i eget syfte för att kunna förse dig med relevant marknadsföringsinnehåll. Både Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB ansvarar för att skydda dina rättigheter som datasubjekt och säkerställa nödvändiga säkerhetsåtgärder samt användning av datahanterare. Överföringen av personuppgifter från Georg Jensen A/S till Georg Jensen Silver AB under en gemensam övervakningsprocess baseras på EU-kommissionens beslut 2004/915/EU från den 27 December 2004 (Kontrollant till kontrollant).

I specifika fall överför Georg Jensen dina personuppgifter till Georg Jensens leverantörer, som tillhandahåller tjänster för Georg Jensen räkning. Till dessa räknas fakturering, försäljning, marknadsföring, IT-support, reklam, analys, research, produktservicesupport, leverans och fullförande av inköpsorder, datalagring, utvärdering, säkerhet, bedrägeriförebyggande, betalningshantering och juridiska tjänster. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna endast på Georg Jensens vägnar och enligt Georg Jensens instruktioner och kan således inte behandla personuppgifter för egna ändamål.

Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till andra Georg Jensen koncernbolag för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig, för att säkerställa en konsekvent nivå av tjänster för alla våra produkter och tjänster för att förbättra våra produkter, tjänster och din kundupplevelse.

Vissa av Georg Jensens leverantörer som behandlar personuppgifter på Georg Jensens vägnar är etablerade utanför EU/EES. Vi överför dock endast personuppgifter till leverantörer som kan garantera att de har en tillräckligt hög nivå på dataskydd. Dina personuppgifter överförs därför endast till mottagare utanför EU/EES om vi har ingått ett standardavtal godkänt av EU-kommissionen med vederbörande.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och registrerar dig som användare.

Cookies kan användas för följande ändamål:

  • För att förbättra webbplatsens användarvänlighet och anpassa webbplatsen för dig.
  • För att analysera användningen av vår webbplats och samla statistik om besökande.
  • För administration av webbplatsen och för att möjliggöra användning av de funktioner som gäller e-handel.
  • För riktade reklamkampanjer från oss och tredje parter.

När du använder vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du lämnat till Georg Jensen. Vi raderar därefter personuppgifterna om vi inte kan fortsätta behandlingen på någon annan rättslig grund. Återkallande av samtycke kan dock medföra att vi inte längre kan erbjuda samma produkter och tjänster till dig.

Återkallande av samtycke till vårt nyhetsbrev/marknadsföring kan göras via länken för avanmälan i e-postmeddelandet. Om du är medlem i Mitt Georg Jensen kan du också återkalla ditt samtycke till att motta nyhetsbrev/marknadsföring direkt under din profil.

Lagring av personuppgifter

Georg Jensen strävar efter att uppdatera informationen vi lagrar för att se till att dina personuppgifter alltid är korrekta.

Dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Georg Jensen att behandla eller lagra dem för ovanstående ändamål eller något annat legitimt ändamål, inklusive på grund av gällande lagstiftning eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Georg Jensen lagrar inte namn och e-postadresser till användare som har deltagit i exempelvis tävlingar, efter avslutad tävling, såvida inte deltagarna har godkänt användningen av personuppgifterna i annat syfte så som ett medlemskap i Mitt Georg Jensen eller för att vara med på vår e-postlista.

Uppgifterna kan även sparas längre tid i anonymiserad form, dvs. att det inte längre är möjligt att knyta uppgifterna till dig personligen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter Georg Jensen behandlar om dig och för vilka ändamål uppgifterna behandlas. Vidare har du rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas, inklusive för profilering, och rätt att begära rättelse, radering eller blockering av uppgifter som är oriktiga, vilseledande eller på annat sätt har behandlats i strid med lagstiftningen eller kräva att behandlingen begränsas.

Dessutom har du i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Georg Jensen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har likaledes rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, inbegripet profilering.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du vända dig till:

Georg Jensen A/S
Søndre Fasanvej 7
2000 Frederiksberg
Danmark
E-post: customerservice@georgjensen.com
Telefon: +45 70 12 34 20

Säkerhet

Det är viktigt för Georg Jensen att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Tillgången till alla registrerade användardata på www.georgjensen.com/sv-se är begränsad till betrodda medarbetare hos Georg Jensen, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att säkerställa att uppgifter om våra användare hanteras säkert och med ständig hänsyn till användarens rättigheter.

Det är dock inte möjligt att garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via internet. När data skickas och lagras elektroniskt, finns det alltid en risk att utomstående skaffar sig obehörig tillgång till skyddade uppgifter innan de når våra servrar. Så även om Georg Jensen strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, kan vi inte garantera säkerheten för någon information. Du skickar alltså dina data på eget ansvar.

Användning bland barn

Du måste ha fyllt 16 år för att få lov att använda webbplatsen och för att tillhandahålla Georg Jensen alla typer av personuppgifter. Georg Jensen samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år, och ingen del av den här webbplatsen är framtagen i syfte att locka till sig barn under 16 år. Om vi får information från en förälder eller förmyndare, eller på annat sätt har upptäckt, att ett barn under 16 år har tillhandahållit Georg Jensen sina personuppgifter, kommer vi att radera alla former av personuppgifter tillhörande barnet.

Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet i andra företags webbplatser eller deras praxis när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanar vi dig att läsa innehavarens policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi beslutar att ändra innehållet i denna personuppgiftspolicy, kontaktar vi dig vid behov på den e-postadress du har lämnat till oss. Vi meddelar dessutom eventuella ändringar på vår hemsida och lägger ut den nya policyn på hemsidan för att ständigt hålla dig orienterad om den senaste versionen. Datum för personuppgiftspolicyn står längst ner på sidan.

Om du inte godkänner den reviderade personuppgiftspolicyn måste du sluta använda vår hemsida och de tillhörande funktionerna m.m. Om du fortsätter använda hemsidan innebär det att du accepterar den reviderade personuppgiftspolicyn, om inte våra ändringar kräver ditt uttryckliga samtycke.

Kontakt

Om du har frågor eller vill klaga över behandlingen av personuppgifter, kan du alltid kontakta Georg Jensen på adressen under punkten Dina rättigheter ovan. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Om hanteringen av dina personuppgifter omfattas av en gemensam övervakningsprocess mellan Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB kan du även skicka in ett klagomål till:

Georg Jensen Silver AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm
Sverige
E-post: biblioteksgatan@georgjensen.com

***

Version 2.5, 27 oktober 2021