Medlemsvillkor

Medlemsvillkor – Georg Jensens kundklubb

Inledning

Vi på Georg Jensen förstår att du är intresserad av att dina personuppgifter skyddas och av villkoren för ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb, Mitt Georg Jensen. Vi vill naturligtvis leva upp till dina förväntningar och respektera dina önskemål och har därför infört ett antal rutiner och metoder som beskrivs i dessa medlemsvillkor.

Georg Jensens kundklubb drivs av Georg Jensen A/S, CVR.nr. 26573645, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Danmark, för att ge dig bästa möjliga service i både våra butiker och på vår webbplats www.georgjensen.com.

Georg Jensen A/S (nedan kallad Georg Jensen, ”oss” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för alla personuppgifter som du lämnar i samband med ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb. Som personuppgiftsansvarig behandlar vi alla dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi rekommenderar att du läser dessa medlemsvillkor och behåller en kopia av dokumentet.

Din användning av vår webbplats och våra tjänster är underkastad de allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy och cookiepolicy. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om dessa villkor, som finns angivna på www.georgjensen.com.

Medlemskap och samtycke

När du blir medlem i Georg Jensens kundklubb, accepterar dessa medlemsvillkor och/eller lämnar dina personuppgifter samtycker du till att dina personuppgifter samlas in och behandlas enligt beskrivningen i dessa medlemsvillkor.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb genom att kontakta oss – se nedan under Kontaktuppgifter.

Mottagande av marknadsföringsmaterial från Georg Jensen

Som medlem i Georg Jensens kundklubb har du möjlighet att ta emot e-post och sms från oss med erbjudanden och annan marknadsföring om våra produkter, om du samtycker till det. Samtycke kan ges antingen i samband med att du skapar en medlemsprofil eller vid ett senare tillfälle. Du kan alltid välja att inte få nyhetsbrev och annat elektroniskt marknadsföringsmaterial längre fram. Nyhetsbrev, osv. skickas till den e-postadress och/eller det mobilnummer du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?

När du skapar en medlemsprofil kommer du att bli uppmanad att lämna följande uppgifter: e-postadress, land och kön.

Vi kan också be om följande uppgifter: namn, telefonnummer, adress, ålder, titel, yrke, födelsedag, bröllopsdag och andra årsdagar, produkter av intresse, livsstilsintressen, favoritbutiker och/eller -säljare, samt smyckesstorlekar för dig eller dina närmaste. Vi kan även samla in uppgifter om hur du använder vår webbplats och hur du agerar på våra sociala medier.

Om du loggar in på din medlemsprofil via sociala medier som Instagram eller Facebook samlar vi in information om det.

Vi kan också samla in följande uppgifter:

  • Information om transaktioner gjorda med din registrerade e-postadress eller telefonnummer, inklusive transaktioner gjorda på vår webbplats och i butik (köphistorik) och information som krävs för att göra den här typen av transaktioner.
  • En betalningsserviceleverantör samlar in dina betaluppgifter för din räkning, så so ett kreditkortsnummer, utgångsdatum och säkerhetskoder.
  • Information om dina reaktioner på våra nyhetsbrev och ditt beteende i vår webbutik.
  • Tekniska data från cookies, inklusive internetprotokoll-adress (IP), alla typer av inloggningsdata, webbläsare och version, tidszonsinstllning och plattform och annan teknik på enheterna du använder för att få tillgång till Mitt Georg Jensen-kontot.
  • Dina personuppgifter när du deltar i en tävling, besvarar en undersökning eller på annat sätt deltar i en kampanj. I dessa fall kommer du att få tydlig information om villkoren för deltagande och vilka personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen, undersökningen eller kampanjen.

Syftet med insamling av personuppgifter och användning av dem

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att hantera ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb, erbjuda medlemsförmåner och tjänster till dig från Georg Jensens kundklubb, för att få veta dina önskemål och för att ge dig bättre produkter och tjänster.

Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig (t.ex. hjälp när du handlar på nätet), spåra dina registrerade inköp, uppdatera dig om produkter, tjänster och fördelar, anpassa vår webbplats efter dig, kontakta dig i samband med marknadsundersökningar och skicka marknadsföringsmaterial och information, nyhetsbrev eller annan information som kan vara av intresse för dig baserat på dina specifika intressen, i de fall du har gett sitt samtycke. Dina uppgifter kan också användas för statistiska och demografiska ändamål.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, se ovan under Medlemskap och samtycke. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal som du är part i, till exempel leverans av våra produkter och tjänster, eller för att följa lagen. Dina personuppgifter behandlas också på grundval av våra legitima intressen för marknadsföring, utvärdering och utveckling av våra produkter och tjänster samt för sammanställning av statistik och analyser.

Delning av dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter med andra i den utsträckning som beskrivs i dessa medlemsvillkor.

Om du har anmält dig till kundklubben Mitt Georg Jensen i Sverige eller har angett Sverige som din hemmarknad, eller om du har gjort ett inköp på Georg Jensen i Sverige, antingen i butik eller online, delas dina personuppgifter med Georg Jensen Silver AB för att Georg Jensen AB exempelvis ska kunna bjuda in dig till evenemang i din lokala Georg Jensen-butik eller förse dig med annat relevant marknadsföringsinnehåll, under förutsättningen att du har godkänt tillhandahållandet av den här typen av marknadsföringsinformation. Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB har etablerat en gemensam övervakningsprocess för denna specifika setup med syftet att ge dig den bästa kundupplevelsen genom relevant marknadsföringsinformation. Den gemensamma övervakningsprocessen gör att Georg Jensen Silver AB kan kontakta dig direkt och hantera dina personuppgifter i eget syfte för att kunna förse dig med relevant marknadsföringsinnehåll. Både Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB ansvarar för att skydda dina rättigheter som datasubjekt och säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas och användningen av datahanterare. Överföringen av personuppgifter från Georg Jensen A/S till Georg Jensen Silver AB under en gemensam övervakningsprocess baseras på EU-kommissionens beslut 2004/915/EU från den 27 December 2004 (Kontrollant till kontrollant).

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till andra enheter i Georg Jensen-koncernen om du identifierar dig som medlem i Georg Jensens kundklubb för dem, t.ex. när du besöker Georg Jensen-butiker i andra länder. Du hittar en förteckning över Georg Jensen A/S’ koncernbolag här.

Om du besöker en Georg Jensen-butik i ett annat land och identifierar dig som medlem i Georg Jensens kundklubb i butiken genom att lämna den e-postadress som är kopplad till din medlemsprofil, kommer säljaren att kunna hitta dig i kundklubbens databas. I så fall kommer dina personuppgifter och, om tillämpligt, din köphistorik, att överföras till det land där butiken ligger och ditt eventuella inköp kommer att kunna registreras i din medlemsprofil. Genom att identifiera dig som medlem i Georg Jensens kundklubb i butiken genom att lämna din e-postadress, godkänner du överföringen av dina personuppgifter till det land där Georg Jensen-butiken finns.

Vi kan också vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part, som externa transportörer, för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och/eller för att kunna leverera dina beställningar.

Dina personuppgifter kan också delas med underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss. I sådana fall regleras behandlingen av avtal som säkerställer att mottagaren av dina personuppgifter a) har initierat adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig tillgång, förlust, förstörelse, stöld, användning eller offentliggörande, (b) har begränsat tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver dem för att tillhandahålla önskad tjänst, (c) endast behandlar personuppgifterna i enlighet med dessa villkor och (d) inte kommer att använda dina personuppgifter för något annat syfte än de som är förknippade med utförandet av tjänsten eller i enlighet med våra skriftliga instruktioner.

I den omfattning dina personuppgifter delas med företag, inklusive företag inom samma koncern, i länder utanför EU/EEA, som inte kan garantera ett fullgott skydd av dina personuppgifter som länder inom EU/EEA kan, baseras överföringen på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa ett fullgott dataskydd vad gäller den här typen av överföring.

Rätt att komma åt, ändra och ta bort personuppgifter

Du kan när som helst komma åt, granska, korrigera, uppdatera, ändra eller ta bort information som finns i din medlemsprofil. Logga in på ditt konto på webbplatsen, gå till din medlemsprofil och gör önskade ändringar.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, syftet med vår behandling av dem, vem som får dina personuppgifter och uppgifternas ursprung, kontakta oss enligt nedan under Kontaktuppgifter. Om du vill korrigera, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter och/eller din medlemsprofil eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss enligt nedan under Kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive i samband med behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering.

Om din medlemsprofil avslutas upphör vi att samla in dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer i princip att tas bort inom 6 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap i Georg Jensens kundklubb. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort genom att skriva till onlinestore@georgjensen.com.

Trots det som nämns ovan, lagrar vi dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lagen. I så fall kan vi lagra dina personuppgifter efter det att ditt medlemsavtal upphört, i den utsträckning det är nödvändigt av bokföringsskäl eller för att uppfylla andra juridiska krav som vi måste följa för att följa lagen.

Lösenord

Du måste förvara ditt användarnamn och lösenord på ett säkert ställe. Ditt lösenord måste behandlas konfidentiellt och du ska, så långt som möjligt, se till att inte avslöja den. Därför bör du inte ge ditt användarnamn och lösenord till någon, och du måste komma ihåg att logga ut från ditt konto varje gång du använder det.

Ändringar i medlemsvillkoren

Om vi beslutar att ändra innehållet i dessa medlemsvillkor kommer vi att kontakta dig, om det behövs, till den e-postadress du har angett i din medlemsprofil. Vi kommer också att göra dig uppmärksam på eventuella ändringar på vår webbplats och lägga upp de nya medlemsvillkoren på webbplatsen för att du alltid ska ha tillgång till den senaste versionen. Datumet för medlemsvillkoren anges längst ner på sidan.

Om du inte godkänner de ändrade medlemsvillkoren måste du säga upp ditt medlemskap och sluta använda våra erbjudanden till klubbmedlemmarna. Om du behåller ditt medlemskap betyder det också att du accepterar de reviderade medlemsvillkoren, om inte våra ändringar kräver ditt uttryckliga samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller invändningar mot dessa medlemsvillkor och/eller om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på:

E-post: onlinestore@georgjensen.com
Telefonnummer: +45 38 14 90 44

Georg Jensen A/S
Søndre Fasanvej 7
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
CVR-nummer: 26573467

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss enligt ovan. Du kan också lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Om hanteringen av dina personuppgifter omfattas av en gemensam övervakningsprocess mellan Georg Jensen A/S och Georg Jensen Silver AB kan du även skicka in ett klagomål till:

Georg Jensen Silver AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm
Sverige
E-post: biblioteksgatan@georgjensen.com

***

Version 2.3, 29 januari 2022