Corporate Social Responsibility

I februari 2009 gjorde Georg Jensen ett officiellt åtagande på CSR-området och anslöt sig till FN:s Global Compact. Global Compact är ett globalt nätverk av företag som aktivt vill verka för att lösa några av de sociala och miljömässiga utmaningarna i världen.

Åtagandet omfattar tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Vi har för avsikt att införliva dessa tio principer i vårt nuvarande och framtida arbete som ett led i Georg Jensens sociala ansvarstagande.

För att leva upp till vårt ansvar strävar vi efter att följa internationella konventioner och avtal om handel med silver, guld och diamanter.

Redan i dag följer Georg Jensen de flesta av de tio principerna och vi kommer fortlöpande att utvärdera om det finns fler områden där vi kan anstränga oss ännu mer, oavsett om det gäller våra anställdas arbetsmiljö, skyddet av miljön eller hur vi påverkar samhället.

Vi avser också att verka för att få våra leverantörer att följa Global Compacts principer. Vårt mål är att stärka dialogen med dessa företag och hjälpa dem att öka sitt engagemang för våra gemensamma utmaningar. Vi vill även göra tydligt för dem hur höga förväntningar vi har när det gäller miljö, korruptionsbekämpning, arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Vårt engagemang kan sammanfattas i några få ord:

Våra produkter har ingen baksida – det ska inte företaget heller ha!

 

CSR-policy

De tio principerna i FN:s Global Compact

Uppförandekod för leverantörer

Förklaring om slaveri och människohandel 2021

 

Georg Jensen A/S

COP rapporter:

COP 2020

COP 2019

COP 2018

COP 2017

COP 2016

COP 2015

COP 2014

COP 2013

COP 2012

COP 2011

COP 2010

COP 2009

 

Georg Jensen Investment ApS

COP rapporter:

COP 2020

COP 2019

COP 2018

 

För ytterligare information, kontakta

csr@georgjensen.com