Allmänna villkor

Allmänna villkor

Nedan angivna villkor och bestämmelser gäller för alla inköp av varor på webbutiken på www.georgjensen.com/sv-se, vilken tillhör Georg Jensen A/S, Sdr. Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark, med organisationsnummer: 26573645 (nedan kallat Georg Jensen). Dessa villkor och bestämmelser jämte varje avtal om köp som ingås på webbplatsen är underkastade svensk rätt.

Dessa villkor och bestämmelser godkänns av kunden genom att göra en beställning och kommer alltid att finnas tillgängliga på Georg Jensens webbutik. Läs igenom dem noga. Vi hoppas du ska tycka om att använda vår webbutik.

PRISER OCH BETALNING

Alla priser anges i SEK och inkluderar moms, för närvarande 25 %. Vi förbehåller oss rätt att ändra våra priser med omedelbar verkan och utan föregående meddelande. Priser justeras normalt den 1 februari. Gällande pris för ditt köp är det som vid tidpunkten för beställningen anges på hemsidan för den aktuella varan. Leverans kostar 50 kronor. Om du lägger en beställning på över 600 kronor får du gratis leverans.

Georg Jensen godtar betalning med följande kort: VISA, MasterCard och American Express. När du lägger en beställning reserveras det sammanlagda beloppet för betalning på ditt konto, men pengarna dras inte från kontot förrän vi expedierar beställningen.

SÄKER BETALNING

Georg Jensen krypterar alla dina kortuppgifter enligt det så kallade SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Det innebär att obehöriga inte kan läsa av ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med Ingenico ePayments , som hanterar betalningar för inköp gjorda på georgjensen.com. Observera att den sida där du lämnar betalningsuppgifter ser annorlunda ut än resten av butiken. Det beror på kravet från Ingenico ePayments att sidan måste vara säker och uppgifterna krypterade.

BEMANNING

Du kan beställa produkter online när du vill. Georg Jensens personal handlägger beställningar måndag - torsdag: 9:00 – 16:00, fredag: 9:00 - 15:30 centraleuropeisk tid (CET). Beställningar som inkommer utanför dessa tider hanteras följande vardag.

LEVERANS

Till mottagare i Sverige skickar Georg Jensen varorna med UPS (om inte annat anges). Leverans kostar 50 kronor. Om du lägger en beställning på över 600 kronor får du gratis leverans.

Leverans sker till den av kunden angivna leveransadressen. För leverans till andra länder än Sverige kan du byta land genom att välja "Sweden" i övre högra hörnet på alla sidor och i mobilmenyn.

När vi har varorna på lager kan du räkna med att din beställning levereras inom 3-6 arbetsdagar. Eftersom Georg Jensen inte kan garantera lokala leveransförhållanden kan Georg Jensen inte ange någon garanterad tid för leverans till kundens/mottagarens adress. Om den beställda varan inte finns på lager vid beställningstillfället kommer vi att kontakta dig per telefon eller e-post för att vidta arrangemang.

I egenskap av konsument har du rätt att häva köpet om leveransen har försenats i förhållande till gällande avtal.

Vi försäkrar alla leveranser för förlust och skada medan de befinner sig på väg från Georg Jensen till mottagarens adress. Försäkringen upphör att gälla så snart leveransen har lösts ut vid den mottagande adressen. Är ditt emballage skadat vid mottagandet rekommenderar vi att du noterar att du har mottagit ett skadat emballage när du löser ut leveransen.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom 14 dagar häva ditt köp utan motivering. Ångerrätten utlöper 14 dagar efter att varorna har mottagits. Om köpet avser flera varor som levereras i separata leveranser löper ångerrätten ut fjorton (14) dagar efter att den sista varan levererats.

För att göra din ångerrätt gällande måste du på ett otvetydigt sätt meddela oss att du ångrar dig, t.ex. med hjälp av ett brev eller ett e-brev. Du kan inte välja att helt enkelt underlåta att ta emot/lösa ut paketet vid leverans. Du kan använda dig av den returneringsblankett som medföljer paketet, men det är inte obligatoriskt. Blanketten kan också laddas ned här. För att utövandet av ångerrätten ska anses ha inkommit i korrekt tid är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande till oss före det att ångerfristen löper ut.

Om du väljer att ångra ett köp ska du skicka varan i retur till oss. Du står själv för eventuell värdesjunkning som kan beror på annan hantering än den som krävs för att fastställa varans art, egenskaper och funktioner. Eftersom förpackningen till varan, här under askar till smycken, klockor och annat, är viktig vid återförsäljning av varan, sjunker värdet om förpackningen är skadad alternativt inte har skickats med i retur. Du ansvarar själv för att varan är rätt paketerad under returförsändelsen.

Du måste sända tillbaka varan eller varorna utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du underrättat oss om din önskan att utöva ångerrätten.

Produktreturer måste skickas till följande adress:

Georg Jensen A/S
Porcelænshaven 14
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
Att: E-commerce

Vill du själv ordna med returleveransen betalar du kostnaden för denna. Tänk på att vederbörligen försäkra försändelsen så att du kan kräva ersättning från fraktföraren om paketet förkommer under transport.

Förutsatt att du följer nedanstående förfarande betalar vi frakten för returleveransen. Observera att vi inte tar emot paket som skickas mot postförskott.

Varor ska returneras via UPS. Skicka ett e-brev till Kundtjänst på onlinestore@georgjensen.com med följande i ämnesraden:

Retur/Byte gällande beställning nummer xxxxx (ange det beställningsnummer som återfinns på din orderbekräftelse).

Vi kontaktar dig och bokar in en hämtning med UPS. Vi ser till att allt relevant pappersarbete utförs och att UPS hämtar paketet under normal arbetstid och på en plats som passar dig. Alternativt kan vi e-posta dig en fraktetikett och du kan lämna in paketet i närmaste UPS-butik.

När du häver ett köp återbetalar vi din betalning till ditt konto så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att vi fått ditt meddelande om att du vill ångra dig. Vi kan emellertid innehålla återbetalningen tills vi har tagit emot returnerad vara eller tills du har tillhandahållit oss information som visar att varan har returnerats. Följer du ovanstående förfarande för att returnera med UPS via vår kundtjänst uppfyller du detta krav.

Återbetalningar överförs till det betalkort med vilket köpet har gjorts. I samband med förbetalning via banköverföring förs återbetalningen över till det konto från vilket betalning för köpet har gjorts.

Anvisningarna för returnering finns också på den returblankett som medföljer paketet.

SVENSK KONSUMENTKÖPLAG SAMT LAG OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER

Utöver ovanstående skyddas du i egenskap av konsument av de allmänna bestämmelserna i den svenska konsumentköplagen vad beträffar fel och dröjsmål samt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler beträffande informationsgivning i samband med köp m.m.

BYTE

Vill du byta en köpt vara betalar Georg Jensen frakten för returleveransen enligt ovan för det första bytet. Om en vara byts flera gånger, om t.ex. storleken inte är rätt, måste du betala fraktkostnaden för eventuella ytterligare byten.

I den undre delen av den returblankett som medföljer paketet kan du ange varför och till vad du vill byta den vara som byts.

REKLAMATIONER

Vid fel, brist eller eventuell utebliven leverans ber vi dig kontakta:

Georg Jensen A/S
Sdr. Fasanvej 7
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
Att: E-commerce

E-post: onlinestore@georgjensen.com
Telefon: +45 38 14 98 98

INFORMATION OM REKLAMATIONER

Reklamation på en vara eller tjänst inköpta hos Georg Jensen kan skickas till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan skicka din reklamation till Allmänna Reklamationsnämnden via www.arn.se. Här kan du bland annat läsa mer om beloppsgränser, avgifter och processer.

Reklamationer kan även skickas via EU-kommissionens onlinereklamationsportal. Detta är framför allt relevant om du är bosatt i ett annat EU-land än Sverige. Reklamationer kan göras på: http://ec.europa.eu/consumers/odr. När du gör en reklamation ska du ange vår mailadress onlinestore@georgjensen.com.

SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Georg Jensen lyder under den danska personuppgiftslagen och all behandling av personuppgifter sker enligt denna. Georg Jensen är enligt den danska personuppgiftslagen att betrakta som ansvarig för de uppgifter som registreras om kunder och besökande på www.georgjensen.com. Genom att handla på georgjensen.com godkänner du vår integritetspolicy avseende Georg Jensens behandling av dina personuppgifter.

Georg Jensen samlar på olika sätt in uppgifter om dig i anslutning till att du använder georgjensen.com. Det är viktigt för Georg Jensen att dina personuppgifter hanteras säkert och konfidentiellt. Åtkomst av alla användaruppgifter som registreras på georgjensen.com är begränsad till betrodda medarbetare hos Georg Jensen och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet för att fastställa om uppgifterna om våra användare hanteras korrekt och under respekt för användarnas rättigheter.

Det är emellertid inte möjligt att garantera 100 % säkerhet vid datatransaktioner via internet. När data skickas och lagras elektroniskt finns det alltid en risk att obehöriga tilltvingar sig obehörig åtkomst av skyddade uppgifter innan de når vår server. Så även om Georg Jensen gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för några uppgifter. Du skickar alltså dina uppgifter på eget ansvar.

Georg Jensen skickar eller säljer inte uppgifter som kan förknippas med dig till tredje man utan ditt uttryckliga samtycke.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och som registrerar dig som en unik användare. Cookies kan användas i följande syften:

  • för att höja vår webbplats brukbarhet och anpassa den efter dig personligen,
  • för att analysera hur vår webbplats används, däribland för att samla in statistik om besökare,
  • för att administrera webbplatsen, däribland för att medge användning av eventuella e-handelsfunktioner samt
  • för riktad reklam från oss och tredje man.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder cookies.

Mer information om hur vi använder cookies, däribland om hur man stänger av cookies, finns här.

PERSONUPPGIFTER I ANSLUTNING TILL KÖP

I anslutning till köp på vår webbplats ber Georg Jensen om kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, eftersom samtliga dessa behövs för att verkställa beställningen. Uppgifterna används enbart i anslutning till handläggning av beställningen. Uppgifterna överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form i fem år.

PERSONUPPGIFTER I ANSLUTNING TILL TÄVLINGAR

Georg Jensen lagrar inte namn och e-postadresser för användare som t.ex. deltagit i tävlingar efter att tävlingen avslutats.

MITT GEORG JENSEN

För att regelbundet få nyhetsuppdateringar och annan information från oss kan du, genom att registrera dig för Mitt Georg Jensen, fritt välja att anmäla din e-postadress till en utskickslista hos Georg Jensen. Du kan när som helst och utan kostnad teckna dig för och avregistrera dig från denna tjänst.

Georg Jensens integritetspolicy som gäller för medlemskap i Mitt Georg Jensen hittar du här.

ÄNDRINGAR AV VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Internets snabba utveckling kan medföra att våra villkor och bestämmelser måste ändras. Georg Jensen förbehåller sig därför rätt att uppdatera och revidera dessa villkor och bestämmelser. När vi gör en sådan revidering kommer vi också att ändra det datum som anges efter Senast uppdaterad längst ned i detta dokument. Väsentliga ändringar kommer att tillkännages på georgjensen.com.

KONTAKTUPPGIFTER

Vi besvarar gärna dina frågor om dessa villkor och bestämmelser eller andra aspekter som rör vår tjänst. Kontakta vår kundtjänst på telefon +45 38 14 98 98 eller per e-post på onlinestore@georgjensen.com

 

Senast uppdaterad: September 2017.

Dina förmåner

  • Fri frakt på alla beställningar över 600 kr
  • Exklusiv design
  • Säker leverans
  • Vacker paketinslagning