Skadegaranti

Product care guide | Georg Jensen

GEORG JENSEN -SKADEGARANTI 24 months breakage Warranty stamp for Porcelain dining products

Vi på Georg Jensen vill att våra kunder ska känna glädje varje gång de använder en av våra produkter. Vi hoppas att du dagligen har glädje av funktionaliteten och de vackra formerna hos vårt unika porslin.

Vid eventuell skada på porslinet erbjuder Georg Jensen byte av produkten utan kostnad i upp till 24 månader från köptillfället. Om produkten har gått ur produktion eller inte längre säljs av den butik där den köptes, levereras istället en liknande - men inte identisk – produkt inom samma prisram. Ärendet hanteras som ett byte och inga pengar återbetalas.

Garantin upphör att gälla vid avsiktlig skada eller skada som uppstått till följd av grov oaktsamhet. Georg Jensen kan när som helst och utan förvarning upphäva garantin. Inköp som görs innan avtalet upphör att gälla omfattas dock fortfarande av skadegarantin i 24 månader från inköpsdatum.

Skadegarantin erbjuds endast för produkter i förstasortering och endast för privatpersoners köp i Sverige. Garantin kan användas genom att kontakta den butik där produkten köpts som exempelvis en av Georg Jensens auktoriserade återförsäljare, en av Georg Jensens egna butiker eller i Georg Jensens webbutik.

Den skadade produkten och originalkvittot ska tas med vid kontakt med en fysisk butik. Vid kontakt med Georg Jensens webbutik ska originalkvittot och bilden av den skadade produkten bifogas i ett e-postmeddelande. Kom därför ihåg att alltid spara kvittot på köpet.

Skadegarantin kan endast utnyttjas en gång per produkt. Dessutom kan inte fler produkter bytas ut än det antal produkter som står angivet på originalkvittot.. Om du har köpt fyra tallrikar kan du byta ut upp till fyra tallrikar.

Georg Jensens skadegaranti påverkar inte dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av ditt Georg Jensen-porslin i många år framöver.

GEORG JENSEN