Koncernbolag

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till följande företag inom Georg Jensen A/S-koncernen.

Australien: Georg Jensen Pty. Ltd.

Danmark: Georg Jensen Retail A/S

Hong Kong: Georg Jensen HK Ltd.

Japan: Georg Jensen Japan Ltd.

Norge: Georg Jensen NUF (en filial till Georg Jensen A/S)

Storbritannien: Georg Jensen Ltd.

Sverige: Georg Jensen Silver AB

Taiwan: Georg Jensen Taiwan Ltd.

Tyskland: Georg Jensen GmbH

USA: Georg Jensen, Inc.