Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser - Georg Jensen Kundeklub

Indledning

Hos Georg Jensen er vi bevidste om, at du er interesseret i beskyttelse af dine personoplysninger og i de betingelser, der er gældende for dit medlemskab af Georg Jensen kundeklub, Mit Georg Jensen. Vi ønsker naturligvis at leve op til dine forventninger og respektere dine ønsker, og vi har derfor indført de politikker og fremgangsmåder, der er beskrevet i disse medlemsbetingelser

Georg Jensen kundeklub drives af Georg Jensen A/S, CVR.nr. 26573645, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, med henblik på at give dig den bedst mulige service i både vores butikker og på vores hjemmeside www.georgjensen.com.

Georg Jensen A/S (herefter kaldet “Georg Jensen”, “os” eller “vi”) er dataansvarlig, og er således ansvarlig for alle personoplysninger, du giver os i forbindelse med dit medlemskab af Georg Jensen kundeklub. Som dataansvarlig behandler vi alle dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi vil anbefale, at du læser disse medlemsbetingelser og opbevarer en udskrift af den.

Din brug af vores hjemmeside og serviceydelser er underlagt de generelle handelsbetingelser, persondatapolitik og cookiepolitik, der til enhver tid er gældende. Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om disse betingelser, der er tilgængelige på www.georgjensen.com.

Medlemskab og samtykke

Med dit medlemskab af Georg Jensen kundeklub, accept af disse medlemsbetingelser og/eller ved fremsendelse af dine personoplysninger giver du samtykke til indsamling og behandling af dine personoplysninger som beskrevet i disse medlemsbetingelser.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og derved opsige dit medlemskab af Georg Jensens kundeklub ved at kontakte os – se kontaktdetaljer nedenfor under Kontaktoplysninger.

Modtagelse af markedsføringsmateriale fra Georg Jensen

Som medlem af Georg Jensen kundeklub har du mulighed for at modtage e-mails og sms'er fra os med kampagnetilbud og andre markedsføringsmaterialer om vores produkter, hvis du samtykker hertil. Samtykke kan afgives enten i forbindelse med oprettelsen af din medlemsprofil eller på et senere tidspunkt. Modtagelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføringsmateriale kan altid vælges fra igen. Nyhedsbreve osv. bliver sendt til den e-mailadresse og/eller det mobiltelefonnummer, du giver til os.

Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?

Når du opretter en medlemsprofil, bliver du bedt om følgende oplysninger:, e-mailadresse, land og køn. Vi kan også bede om følgende oplysninger: navn, telefonnummer, adresse, alder, titel, profession, fødselsdag, bryllupsdag og andre mærkedage, produkter af interesse, livsstilsinteresser, foretrukne butik og/eller salgsmedarbejder samt smykkestørrelser på dig eller dine nærmeste. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan du benytter vores hjemmeside og hvordan du agerer på vores sociale medier.

Hvis du logger ind på din medlemsprofil via sociale medier som eksempelvis Instagram eller Facebook, vil vi indsamle oplysning herom.

Vi kan desuden indsamle følgende oplysninger:

  • Informationer om transaktioner foretaget med din registrerede e-mailadresse eller telefonnummer, herunder transaktioner foretaget på vores hjemmeside og i butikker (købshistorik), samt oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre sådanne transaktioner.
  • En betalingstjenesteudbyder indsamler dine betalingsoplysninger, såsom kredit- eller debetkort numre, udløbsdatoer og sikkerhedskoder på vegne af os.
  • Oplysninger om dine reaktioner på vores nyhedsbreve og din adfærd i vores online butik.
  • Tekniske oplysninger fra cookies, herunder internetprotokol (IP) adresse, loginoplysninger, browsertype og -version, tidszone og lokation, browser plug-in typer og -versioner, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til din Mit Georg Jensen konto.
  • Dine personoplysninger, når du deltager i en konkurrence, besvarer en undersøgelse eller på anden måde deltager i kampagneindslag. I disse tilfælde bliver du tydeligt gjort opmærksom på betingelserne for deltagelse og hvilke personoplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med konkurrencen, undersøgelsen eller kampagneindslaget.

Formålet med indsamlingen af personoplysninger og brugen heraf

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til at administrere dit medlemskab af Georg Jensen kundeklub, levere medlemsfordele og serviceydelser til dig fra Georg Jensen kundeklub, til at orientere os om dine ønsker og til at give dig bedre produkter og serviceydelser.

Vi bruger desuden dine oplysninger til at kommunikere med dig (f.eks. assistere i forbindelse med onlinekøb), holde styr på dine registrerede køb, opdatere dig om produkter, serviceydelser og fordele, personliggøre vores hjemmeside til dig, samt kontakte dig i forbindelse med markedsundersøgelser og sende dig markedsføringsmateriale og -informationer, nyhedsbreve eller andre informationer, der kunne have din interesse på grundlag af dine særlige interesser, hvor du har givet samtykke hertil. Dine oplysninger kan også blive brugt til statistiske og demografiske formål.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt på grundlag af dit samtykke, jf. ovenfor under Medlemskab og Samtykke. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde en aftale, som du er part i, fx levering af vores produkter og services, eller for at leve op til lovkrav. Dine personoplysninger behandles ligeledes på grundlag af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, evaluere og udvikle vores produkter og services samt udarbejde statistik og analyser.

Deling af dine personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med andre i det omfang, det er beskrevet i disse medlemsbetingelser.

Dine personoplysninger kan videregives til andre enheder, end den enhed, du sædvanligvis handler med, i Georg Jensen-koncernen, hvis du identificerer dig som medlem af Georg Jensen kundeklub over for disse enheder, herunder besøger Georg Jensen butikker i andre lande. Du kan se en fortegnelse over Georg Jensen A/S’ koncernselskaber her.

Hvis du besøger en Georg Jensen butik i et andet land, og du identificerer dig som medlem af Georg Jensen kundeklub i butikken ved at opgive den e-mail adresse, der er tilknyttet din medlemsprofil, vil salgsmedarbejderen have mulighed for at finde dig i kundeklub-databasen. I så fald vil dine personoplysninger samt evt. købshistorik blive overført til det land, butikken befinder sig i, ligesom evt. køb vil kunne blive registreret på din medlemsprofil. Ved at identificere dig som medlem af Georg Jensen kundeklub i butikken ved afgivelse af din e-mail adresse, giver du samtykke til overførsel af dine personlige oplysninger til det land, Georg Jensen butikken befinder sig i.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, for at overholde vores forpligtigelser over for dig og/eller levering af dine ordrer, eksempelvis eksterne transportører.

Dine personoplysninger kan også blive delt med underleverandører, der leverer services til os. I disse tilfælde vil behandlingen være underlagt aftaler, der blandt andet sikrer, at modtageren af dine personoplysninger (a) har iværksat tilstrækkelige tekniske og organisationsmæssige forholdsregler til sikring af dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig adgang, tab, ødelæggelse, tyveri, brug eller offentliggørelse, (b) har begrænset adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, der har brug for dem for at yde den ønskede service, (c) kun behandler de personoplysninger i overensstemmelse med disse medlemsbetingelser, og (d) ikke vil bruge dine personoplysninger til noget andet formål end dem, der er forbundet med udførelse af servicen eller i medfør af vores skriftlige instruktioner.

I det omfang dine personoplysninger bliver delt med selskaber, herunder koncernselskaber, i lande uden for EU/EØS, som muligvis ikke sikrer et passende persondatabeskyttelsesniveau som lande inden for EU/EØS, vil overførslen blive baseret på EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser for at sikre et passende persondatabeskyttelsesniveau i forbindelse med sådanne overførsler.

Ret til adgang og ændring samt sletning

Du kan til enhver tid få adgang til, gennemse, korrigere, opdatere, ændre eller slette de oplysninger, der fremgår af din medlemsprofil. Log ind på din konto på hjemmesiden, gå til medlemsprofil og foretag de ønskede ændringer.

Hvis du vil vide, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, formålet med vores behandling af dem, hvem der modtager dine personoplysninger og oplysningernes oprindelse, bedes du kontakte os som anført nedenfor under Kontaktoplysninger. Hvis du ønsker, at vi skal korrigere, opdatere eller slette dine personoplysninger og/eller din medlemsprofil eller begrænse vores behandling af dine personoplysninger, bedes du ligeledes kontakte os som anført nedenfor under Kontaktoplysninger. Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for en måned.

Du har endvidere ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder i relation til behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, inklusiv profilering.

Hvis din medlemsprofil er opsagt, ophører vi med at indsamle dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet inden for 6 måneder efter, at du har opsagt dit medlemskab af Georg Jensens kundeklub. Du kan til hver en tid anmode om, at dine oplysninger bliver slettet ved at sende en e-mail til onlinestore@georgjensen.com.

Uanset det ovenfor anførte vil vi opbevare dine personoplysninger, hvis vi er lovmæssigt forpligtet til det. I så fald kan vi opbevare dine personoplysninger efter det tidspunkt, du har opsagt dit medlemskab, i det omfang, det er nødvendigt af regnskabsmæssige årsager eller andre lovmæssige krav, vi er forpligtet til at overholde eller med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

Adgangskoder

Du skal opbevare dit brugernavn og din adgangskode et sikkert sted. Din adgangskode skal behandles fortroligt, og du skal så vidt muligt sørge for at undgå at afsløre den. Du bør derfor ikke oplyse dit brugernavn og din adgangskode til nogen, og du skal huske at logge ud af din konto, hver gang du har brugt den.

Ændringer i medlemsbetingelserne

Hvis vi beslutter at ændre indholdet i disse medlemsbetingelser, vil vi om nødvendigt kontakte dig på den e-mailadresse, du har oplyst i din medlemsprofil. Vi vil desuden gøre opmærksom på eventuelle ændringer på vores hjemmeside og anbringe de nye medlemsbetingelser på hjemmesiden for til enhver tid at holde dig orienteret om den seneste udgave. Datoen for medlemsbetingelserne vil fremgå nederst på siden.

Hvis du ikke kan acceptere de reviderede medlemsbetingelser, skal du opsige dit medlemskab og ophøre med at bruge vores serviceydelser til klubmedlemmer. Hvis du opretholder dit medlemskab, udgør det samtidig din accept af de reviderede medlemsbetingelser, medmindre vores ændringer kræver dit udtrykkelige samtykke.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til disse medlemsbetingelser og/eller til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på adressen:

E-mail: onlinestore@georgjensen.com
Telefonnummer: +45 38 14 90 44

Georg Jensen A/S
Søndre Fasanvej 7
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
CVR-nummer: 26573467

Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte som angivet herover. Du kan også indgive din klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

***

Version 2.3, 29. januar 2022