Corporate Social Responsibility

Medlemskab af FN's Global Compact

I 2009 lavede Georg Jensen et offentligt engagement til CSR og sluttede sig til FN’s Global Compact. 

FN's Global Compact er baseret på 10 principper, der er hviler på internationalt aftalte principper for bæredygtig udvikling, som dækker menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.  

Georg Jensen forpligter sig til løbende at forebygge og afbøde negative indvirkninger på de principper, der henvises til i FN's Global Compact, samtidig med at vi bestræber os på at bidrage til opfyldelsen af principper, der er relevante for vores virksomhed.

Vores styring i forbindelse med håndtering af negative indvirkninger skal være i overensstemmelse med den globale minimumsstandard, der er fastsat i FN's vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder (UNGPs), som også anvendes i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. 

Georg Jensen har indarbejdet FN’s Global Compact’s principper i vores ledelsesstruktur og måde at arbejde på, og vi bestræber os hele tiden på at foretage de nødvendige forbedringer i forhold til vores sociale ansvar. 

Georg Jensen forpligter sig således til løbende at etablere due diligence og effektive klagemekanismer for at gøre det muligt for berørte personer at udtale sig, og for de rette myndigheder at blive informeret om væsentlige indvirkninger på miljøet eller antikorruption.

Medlemskab af Responsible Jewellery Council

I 2021 blev Georg Jensen medlem af Responsible Jewellery Council (RJC).

RJC er en standardsættende organisation, der er etableret for at fremme ansvarlige etiske, menneskerettigheds-, sociale og miljømæssige praksisser i hele diamant-, guld- og platingruppens forsyningskæde for smykker.

RJC har udviklet en benchmark-standard for smykkeforsyningskæden og troværdige mekanismer til verificering af ansvarlig forretningspraksis via auditing udført af tredjepart.

Som medlem af RJC er vi forpligtet til at implementere og drive vores forretning med smykker og ure i overensstemmelse med RJC's retningslinjer.

Vi har forpligtet os til at integrere etiske, menneskerettigheds-, sociale og miljømæssige hensyn i vores daglige arbejde.

 

CSR politik

10 principper i FN Global Compact

Adfærdskodeks for Georg Jensen medarbejdere 

Leverandørens adfærdskodeks

Erklæring om slaveri og menneskehandel 2021

Georg Jensen -  Erklæring om oprindelse af råmaterialer 

 

Georg Jensen A/S

COP rapporter:

Annual Sustainability Report 2022 incl. GRI Content Index

COP 2021

COP 2020

COP 2019

COP 2018

COP 2017

COP 2016

COP 2015

COP 2014

COP 2013

COP 2012

COP 2011

COP 2010

COP 2009

 

For yderligere information, kontakt

csr@georgjensen.com