Konkurrencer

Konkurrencebetingelser og -vilkår for Offspring Øreringe (Varenummer: 10012755)

1. Arrangøren af denne konkurrence er Georg Jensen A/S, CVR-nr. 26573645 (herefter kaldet “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.

2. Konkurrencen begynder d. 1/10-2020 og slutter d. 31/10-2020.

3. Konkurrencen er åben for alle over 18 år med undtagelse af medarbejdere i Georg Jensen-koncernen, deltagende eller associerede virksomheder og reklamebureauer samt familiemedlemmer til disse. Når vinderen bliver kontaktet, skal denne kunne fremvise dokumentation for at være over 18 år.

4. Kun én tilmelding pr. person. Alle ekstra tilmeldinger vil blive diskvalificeret.

5. Georg Jensen frasiger sig ansvaret for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller ikke kan leveres eller indtastes af enhver teknisk eller anden årsag.

6. Tilmelding til denne konkurrence kan kun ske i vores butikker og er betinget af, at deltageren tilmelder sig Georg Jensens nyhedsbrev. Deltageren kan når som helst afmelde sig fra nyhedsbrevet igen ved at klikke på linket i nyhedsbrevet.

7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.

8. Konkurrencens præmie er Offspring Øreringe Varenummer: 10012755, 1.995 DKK.

9. Præmien kan ikke byttes til andre varer eller sin pengeværdi. Georg Jensen forbeholder sig ret til at erstatte præmien med varer af tilsvarende eller højere værdi, såfremt den annoncerede præmie eller dele af den af en eller grund skulle blive utilgængelig.

10. Vinder udvælges tilfældigt af Georg Jensen blandt alle de kvalificerede deltagere d. 2/11-2020.

11. Georg Jensens udvælgelse af de(n) vindende deltager(e) er endelig.

12. Georg Jensen påtager sig intet ansvar for hvilken som helst form for beskadigelse, tab, forpligtelse, skade eller skuffelse, der måtte overgå dig som følge af din deltagelse i konkurrencen, din accept af præmien eller hvis du ikke bliver udvalgt som vinder.

13. Georg Jensen vil kontakte vinderne pr. e-mail d.2/11-2020. Hvis vinderen ikke svarer inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse herom, mister vinderen præmien og Georg Jensen vil have ret til at udpege en ny vinder. Den nye vinder vil så have 14 dage til at svare, efter at han eller hun er blevet underrettet, hvorefter også hun eller han vil miste præmien. Hvis en vinder afviser præmien, vil denne gå tabt og Georg Jensen vil have ret til at udvælge en anden vinder.

14. Levering af præmien kan tage 2-3 uger. Modtageren er ansvarlig for eventuelle importafgifter og er forpligtet til at opgive yderligere information ved behov.

15. Georg Jensen forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afslutte eller suspendere konkurrencen efter eget skøn, hvis virksomheden vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i nærværende vilkår og betingelser eller i overensstemmelse med gældende love og regler, i tilfælde af en virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller af enhver anden årsag, der ligger uden for Georg Jensens rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden eller det normale forløb af konkurrencen. Hverken Georg Jensen, dets datterselskaber eller associerede selskaber kan holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.

16. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Georg Jensen ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Georg Jensen i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Georg Jensen ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.

17. Deltagelse i konkurrencen er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til konflikter med lovmæssige principper, og henhører under Frederiksbergs Domstols enekompetence.

18. Med din deltagelse i konkurrencen forventes du at have læst og forstået disse vilkår og betingelser og indvilge i at være underlagt dem. Overtræder du nogen af disse vilkår og betingelser, udelukkes du automatisk fra konkurrencen.

19. Denne konkurrence hverken sponsoreres, støttes eller administreres af eller er tilknyttet Facebook på nogen måde.

 

Anvendelse af dine personlige oplysninger

20. Ved at deltage i konkurrencen giver deltagerne Georg Jensen lov til at indsamle og behandle deres navn, e-mailadresse og/eller telefonnummer samt køn. Alle persondata behandles i henhold til Georg Jensens [persondatapolitik], som kan læses på Georg Jensens website: https://www.georgjensen.com.

21. Ud over som angivet i paragraf 20 vil vinderens/vindernes persondata blive behandlet med henblik på levering af præmierne. I tilfælde hvor yderligere persondata ikke er blevet afgivet i forbindelse med tilmeldingen til Georg Jensens nyhedsbrev, vil disse oplysninger blive slettet senest 1 år efter leveringen af præmien.

22. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren, at vedkommendes fulde navn samt hjemland og -by offentliggøres på https://www.georgjensen.com.

23. Du kan finde yderligere oplysninger om Georg Jensens behandling af dine persondata, herunder om, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, på Georg Jensens website, https://www.georgjensen.com, eller ved at sende en e-mail til gdpr@georgjensen.com.