Konkurrencer

FUSION KONKURRENCE

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Arrangøren af denne konkurrence er Georg Jensen A/S, CVR-nr. 26573645 (herefter kaldet “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurrencen løber i perioden fra den 15. september 2021 til og med den 15. oktober 2021. 
 3. Konkurrencen er åben for alle over 18 år med undtagelse af medarbejdere i Georg Jensen-koncernen, associerede virksomheder og reklamebureauer, samt personer med familierelationer til nævnte. Når vinderen bliver kontaktet, skal denne kunne fremvise dokumentation for at være over 18 år.
 4. Det er kun muligt at deltage i konkurrencen én gang pr. person. Øvrige tilmeldinger til konkurrencen vil blive diskvalificeret.
 5. Georg Jensen påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller som følge af tekniske forhold eller andre årsager ikke kan udfyldes eller indsendes.
 6. Deltagelse i konkurrencen kan kun ske online og forudsætter samtidig tilmelding til Georg Jensens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan til enhver en tid afmeldes. 
 7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.
 8. Konkurrencens præmie er en (1) Fusion 3delt ring I 18 karat guld, rosa guld og hvidguld med diamanter med en retail værdi på DKK 27.000.
 9. Præmien kan ikke ombyttes til andre produkter eller kontanter. Georg Jensen forbeholder sig ret til at erstatte præmien med en præmie af tilsvarende eller højere værdi, såfremt den annoncerede præmie eller dele heraf af en eller anden årsag ikke kan leveres.
 10. Vinderen af konkurrencen udvælges tilfældigt af Georg Jensen blandt alle kvalificerede deltagere den 18. oktober 2021.
 11. Georg Jensens udvælgelse af vinderen af konkurrencen er endelig.
 12. Georg Jensen påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, forpligtelser, skader eller andet som følge af deltagelse i konkurrencen.
 13. Vinderen af konkurrencen får besked direkte pr. e-mail den 19. oktober 2021. Hvis vinderen ikke har reageret på e-mailen inden 14 dage efter modtagelsen, forbeholder Georg Jensen sig retten til at udpege en ny vinder. Den nye vinder har ligeledes 14 dage efter modtagelsen til at reagere på e-mailen, hvorefter også den nye vinder vil miste præmien, hvis denne ikke reagerer inden for fristen. Hvis vinderen af konkurrencen afviser at modtage præmien, forbeholder Georg Jensen sig retten til at udvælge en ny vinder.
 14. Levering af præmien kan tage op til 2-3 uger. Vinderen er selv ansvarlig for eventuelle importafgifter og er forpligtet til at oplyse om ønsket ringstørrelse på Fusion ringen samt give Georg Jensen  eventuelle yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for, at Georg Jensen kan levere præmien.
 15. Georg Jensen forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afbryde eller suspendere konkurrencen, hvis Georg Jensen vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, gældende love og regler, i tilfælde af virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller i tilfælde af anden årsag, der ligger uden for Georg Jensens rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden af konkurrencen. Hverken Georg Jensen, dets datterselskaber eller associerede selskaber kan holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.
 16. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Georg Jensen ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Georg Jensen i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Georg Jensen ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.
 17. Deltagelse i konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Retten ved Frederiksberg i første instans.
 18. Ved at deltage i konkurrence erklærer du samtidig at have læst og forstået disse Vilkår og Betingelser samt at være underlagt disse. I tilfælde af, at du overtræder disse Vilkår og Betingelser, vil du automatisk blive udelukket fra konkurrencen.
 19. Denne konkurrence er under ingen omstændigheder udbudt, sponsoreret, administreret eller associeret med Facebook.

  ANVENDELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

 20. Ved at deltage i konkurrencen, giver du Georg Jensen lov til at indsamle og behandle følgende oplysninger: navn og e-mail adresse. Alle dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Georg Jensens privatlivspolitik, som findes på Georg Jensens hjemmeside www.georgjensen.com.
 21. Udover, hvad der nævnes under punkt 20, vil vinderen eller vindernes personlige oplysninger blive behandlet med henblik på levering af præmien. Hvor oplysninger ikke er givet som led i tilmelding til Georg Jensens nyhedsbrev og behandles i overensstemmelse hermed, vil disse blive slettet senest 30 dage efter præmiens leveringsdato.
 22. Ved at deltage i konkurrencen, accepterer du samtidig, at dit fulde navn, hjemland og -by kan blive offentliggjort på www.georgjensen.com.
 23. Yderligere informationer om Georg Jensens behandling af dine personlige oplysninger, herunder tilbagekaldelse af samtykke, kan findes på Georg Jensens hjemmeside eller ved at sende en e-mail til gdpr@georgjensen.com.
   

 

***

15.09.2021