Konkurrencer

VALENTINSDAGSKONKURRENCE

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Konkurrencen arrangeres af Georg Jensen A/S, CVR-nr. 26573645 (herefter kaldet "Georg Jensen"), Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg.
 2. Konkurrencen begynder den [23.01.2021] og slutter den [14.02.2021].
 3. Denne konkurrence er åben for alle over 18 år med undtagelse af medarbejdere i Georg Jensen-koncernen, deltagende eller associerede virksomheder og reklamebureauer samt familiemedlemmer til disse. Når vinderen bliver kontaktet, skal denne kunne fremvise dokumentation for at være over 18 år.
 4. Kun én deltagelse pr. person. Alle ekstra forsøg på at deltage vil blive diskvalificeret.
 5. Georg Jensen frasiger sig ansvaret for forsøg på deltagelse, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller ikke kan leveres eller indtastes af enhver teknisk eller anden årsag.
 6. Tilmelding til denne konkurrence kan kun ske online [og er betinget af, at deltageren tilmelder sig Georg Jensens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.].
 7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.

  Præmien er et Hearts vedhæng [20000730] til en detailpris på [DKK 7,995].

 8. Præmien kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter. Georg Jensen forbeholder sig ret til at erstatte præmien med varer af tilsvarende eller højere værdi, såfremt den annoncerede præmie eller dele af den af en eller grund skulle blive utilgængelig.
 9. Vinderen/vinderne udtrækkes tilfældigt af Georg Jensen blandt alle kvalificerede deltagere den [15.02.2021].
 10. Georg Jensens udvælgelse af de(n) vindende deltager(e) er endelig.
 11. Georg Jensen påtager sig intet ansvar for nogen som helst form for erstatningskrav, tab, hæftelse, skader eller skuffelser, der måtte ifalde eller overgå dig som følge af din deltagelse i konkurrencen, din accept af præmien, eller hvis du ikke bliver udtrukket som vinder.
 12. Georg Jensen kontakter vinderen/vinderne pr. e-mail den [15.02.2021]. Hvis vinderen ikke svarer inden 14 dage efter at have modtaget vores meddelelse, mister vinderen retten til præmien, og Georg Jensen vil have ret til at trække en ny vinder. Den nye vinder vil så have 14 dage til at svare, efter at han eller hun er blevet underrettet, hvorefter også hun eller han vil miste retten til præmien. Hvis en vinder afviser præmien, mister vinderen retten til præmien, og Georg Jensen vil have ret til at trække en anden vinder.
 13. Levering af præmien kan tage 2-3 uger. Modtageren er ansvarlig for eventuelle importafgifter og er forpligtet til at opgive yderligere information ved behov.
 14. Georg Jensen forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afslutte eller suspendere konkurrencen efter eget skøn, hvis virksomheden vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i nærværende vilkår og betingelser eller i overensstemmelse med gældende love og regler, i tilfælde af en virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller af enhver anden årsag, der ligger uden for Georg Jensens rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden eller det normale forløb af konkurrencen. Hverken Georg Jensen, dets datterselskaber eller associerede selskaber kan holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.
 15. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Georg Jensen ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Georg Jensen i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Georg Jensen ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.
 16. Deltagelse i konkurrencen er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til dens bestemmelser om lovkonflikt, og henhører under Frederiksbergs Domstols enekompetence.
 17. Med din deltagelse i konkurrencen forventes du at have læst og forstået disse vilkår og betingelser og at indvilge i at være underlagt dem. Overtræder du nogen af disse vilkår og betingelser, udelukkes du automatisk fra konkurrencen.
 18. [Denne konkurrence tilbydes, sponsoreres eller administreres under ingen omstændigheder af eller er forbundet med Facebook eller Instagram.]

  Anvendelse af dine personoplysninger

 19. Ved at deltage i konkurrencen giver deltagerne samtykke til, at Georg Jensen indsamler og behandler deres e-mailadresse og land.
 20. Medmindre deltageren er eller bliver medlem af Mit Georg Jensen eller tilmelder sig Georg Jensens nyhedsbrev, i hvilket tilfælde vedkommendes personoplysninger vil blive behandlet og gemt i henhold til de gældende betingelser for medlemskab og/eller den gældende privatlivspolitik, der kan findes på www.georgjensen.com, vil de indsamlede personoplysninger blive anvendt til administrative formål i forbindelse med konkurrencen og blive gemt i en periode på maks. 30 dage efter konkurrencens afslutning.
 21. Ud over hvad der nævnes i afsnit 20, vil vinderens eller vindernes personlige oplysninger blive behandlet med henblik på levering af præmien og vil blive slettet senest 1 år efter præmiens leveringsdato.
 22. Ved at deltage i konkurrencen giver deltageren samtykke til, at vedkommendes fulde navn, hjemland og -by kan blive offentliggjort på www.georgjensen.com.
 23. Deltagerne kan få oplyst, hvordan Georg Jensens behandler deres personoplysninger, og tilbagetrække deres samtykke ved at sende en e-mail til gdpr@georgjensen.com.