Bracelet and ring in 18 kt yellow gold with diamonds from GJ Signature Diamonds collection

Georg Jensen Signature Diamonds 系列

這款 18K 金鑲鑽珠寶系列採用了品牌首創的標誌性鑽石鑲嵌技術,該技術充分利用光的反射,使鑽石散發極致光彩。   
按照以下排列:
篩選條件
 • 立即購買質感設計
 • 金, 鑽石, 0,28 ct.
  NT$ 64,800
  僅餘 1 件商品。
 • 18K黃金, 鑽石, 0.10 ct.
  NT$ 22,700
 • 金, 鑽石, 0,31 ct.
  NT$ 68,500
 • 金, 鑽石, 0,31 ct.
  NT$ 61,600
 • 金, 鑽石, 0,47 ct.
  NT$ 90,900
  僅餘 1 件商品。
 • 18K黃金, 鑽石, 0.05 ct.
  其他樣式
  NT$ 26,000
 • 18K黃金, 鑽石, 0.05 ct.
  NT$ 25,100
 • 18K黃金, 鑽石, 0.05 ct.
  其他樣式
  NT$ 14,800
 • 18K黃金, 鑽石
  NT$ 45,500
 • 18K黃金, 鑽石, 0.22 ct.
  NT$ 59,400
 • 18K黃金, 鑽石, 0.10 ct.
  其他樣式
  NT$ 35,600
 • 18K黃金, 鑽石, 0.20 ct.
  其他樣式
  NT$ 68,500
 • 18K黃金, 鑽石, 0.10 ct.
  其他樣式
  NT$ 25,100
 • 金, 鑽石, 0,15 ct.
  NT$ 36,500
 • 18K黃金, 鑽石, 0.20 ct.
  其他樣式
  NT$ 57,100
 • 18K黃金, 鑽石, 0.18 ct.
  NT$ 45,500
 • 金, 鑽石
  NT$ 134,700
 • 18K黃金, 鑽石
  NT$ 89,000
 • 金, 鑽石
  始自 NT$ 219,200
 • 18K黃金, 鑽石
  始自 NT$ 434,000
顯示第 20 個,共 20 個