Taiwanese Georg Jensen storefront

預約鑑賞

喬治傑生力求打造更適合您的購物環境,引領您走進喬治傑生世界。為了讓您有更好的購物體驗,喬治傑生提供更加安全和零距離的購物環境。即刻起,您可預約門店鑑賞,或是預約線上視訊通話鑑賞。

請透過郵件或是電話與我們聯繫,將依照您的喜好安排鑑賞方式。

 

與我們聯繫

1. SOGO Fushing

SOGO 復興館
 

Phone no: (02)8772 3934

2. Mitsukoshi Xinyi A8

信義新光A8  
 

Phone no: (02)8788-3744

 

3. FE Banquiao

板橋遠百
 

Phone no: (02)2956-8528

 

4. Tapei The Mall

遠企購物中心
 

Phone no: (02)2733-1698

 

5. SOGO Tienmu

天母 SOGO
 

Phone no: (02)2831-0106

 

6. FE Xinyi A13

信義遠百 A13
 

Phone no: (02)8786-0579

 

7. FE Hisnchu

新竹遠百
 

Phone no: (03)522 6889

 

8. FE Taichung

台中大遠百
 

Phone no: (04)2259-5616

 

9. Mitsukoshi Taichung

台中新光三越
 

Phone no: (04)2253-2467

 

10. Mitsukoshi Tainan

台南新光三越西門
 

Phone no: (06)303-0118

 

11. Hanshin 

漢神本館
 

Phone no: (07)215-9912

 

12. Dream Mall

夢時代購物中心 
 

Phone no: (07)970-0991

 

13. Hanshin Plaza

漢神巨蛋
 

Phone no: (07)522-3506

 

14. SOGO Home Zhongxiao

SOGO Home 忠孝店
 

Phone no: (02)2731-3138

 

15. Mitsukoshi Tainan Home

台南新光 Home
 

Phone no: (06)303-1033

 

16. Mitsukoshi Xinyi A8 Home

信義新光A8 Home
 

Phone no: (02)2723-6051