Konkurranser

VALENTINSKONKURRANSE

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Georg Jensen A/S, Virksomhetsregistreringsnummer 26573645 (heretter kalt “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurransen starter [23.01.2021] og slutter [14.02.2021].
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Georg Jensen-gruppen, involverte eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren blir kontaktet, skal vinneren kunne dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Georg Jensen har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan kun delta i denne konkurransen på nettet [og bare når du melder deg på Georg Jensens nyhetsbrev. Du kan si opp abonnementet når som helst.].
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

  Premien er ett halskjede med hjerteanheng [20000730], med en utsalgspris på [NOK 11,900].

 8. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Georg Jensen forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 9. Vinneren/vinnerne blir tilfeldig trukket ut av Georg Jensen blant alle de kvalifiserte påmeldingene den [15.02.2021].
 10. Georg Jensens utvelgelse av vinner/vinnere er endelig.
 11. Georg Jensen tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 12. Georg Jensen tar kontakt med vinneren/vinnerne per e-post den [15.02.2021]. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner.
 13. Det kan ta 2-3 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 14. Georg Jensen forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Georg Jensen eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 15. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, og som hindrer Georg Jensen fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Georg Jensen holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 16. Konkurransen er regulert av dansk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon av domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 17. Ved å delta i konkurransen bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.
 18. [Denne konkurransen er på ingen måte tilbudt av, sponset av, administrert av eller tilknyttet Facebook eller Instagram]

  Bruk av personopplysningene dine

 19. Ved å delta i konkurransen gir deltakerne samtykke til at Georg Jensens kan innsamle og behandle informasjon om e-postadresse og land.
 20. Med mindre deltakerne er, eller blir, medlemmer av My Georg Jensen, eller registrerer seg for Georg Jensens nyhetsbrev, hvor personopplysningene blir behandlet og lagret i samsvar med gjeldende medlemsbetingelser og persondatapolitikk som er tilgjengelige på www.georgjensen.com, vil de innsamlede personopplysningene bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret i en periode på maksimalt 30 dager etter at konkurransen er avsluttet.
 21. I tillegg til seksjon 20, vil vinnerens/vinnernes personopplysninger bli behandlet i forbindelse med utlevering av premien, og slettes senest 1 år etter at premien ble levert.
 22. Ved å delta i konkurransen godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på www.georgjensen.com.
 23. Deltakerne kan få informasjon om Georg Jensens behandling av personopplysninger eller tilbakekalle samtykke ved å sende en e-post til gdpr@georgjensen.com.