Konkurranser

Konkurransevilkår for registreringskonkurranse, oktober 2019

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Georg Jensen A/S, Virksomhetsregistreringsnummer 26573645 (heretter kalt “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurransen starter den 01.10.2019 og slutter den 31.10.2019.
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Georg Jensen-gruppen, involvere eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren kontaktes, kan vinneren pålegges å dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Georg Jensen har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan melde deg på denne konkurransen på nettet.
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
 8. Premien er 10015148, Mercy Swirl Øreringer, 1200 NOK.
 9. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Georg Jensen forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 10. 3 vinner(e) blir tilfeldig trukket ut av Georg Jensen blant alle de kvalifiserte påmeldingene den 04.11.2019.
 11. Georg Jensens utvelgelse av en vinner er endelig.
 12. Georg Jensen tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 13. Georg Jensen tar kontakt med vinneren(/vinnerne) per e-post den 04.11.2019. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner.
 14. Det kan ta 2-3 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 15. Georg Jensen forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Georg Jensen eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 16. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, og som hindrer Georg Jensen fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Georg Jensen holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 17. Konkurransen er regulert av dansk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon av domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 18. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.

Bruk av personopplysningene dine

 1. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne samtykke til Georg Jensens innsamling og behandling av navn, e-postadresse og/eller telefonnummer og sex.
 2. Med mindre deltakerne er eller blir medlemmer av Mitt Georg Jensen, hvor personopplysningene blir behandlet og lagret i samsvar med gjeldende medlemsbetingelser som er tilgjengelige på www.georgjensen.com, vil de innsamlede personopplysningene bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret i en periode på maksimalt 30 dager etter at konkurransen er avsluttet.
 3. I tillegg til seksjon 20, vil vinnerens/vinnernes personopplysninger bli behandlet i forbindelse med utlevering av premien, og slettes senest 1 år etter at premien ble levert.
 4. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på www.georgjensen.com.
 5. Deltakerne kan få informasjon om Georg Jensens behandling av personopplysninger eller tilbakekalling av samtykke ved å sende en e-post til gdpr@georgjensen.com.

 

Konkurransevilkår for registreringskonkurranse, september 2019

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Georg Jensen A/S, Virksomhetsregistreringsnummer 26573645 (heretter kalt “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurransen starter den 01.09.2019 og slutter den 30.09.2019.
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Georg Jensen-gruppen, involvere eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren kontaktes, kan vinneren pålegges å dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Georg Jensen har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan melde deg på denne konkurransen på nettet.
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
 8. Premien er 10012755, Offspring Øreringer, 2475 NOK
 9. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Georg Jensen forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 10. 3 vinner(e) blir tilfeldig trukket ut av Georg Jensen blant alle de kvalifiserte påmeldingene den 02.10.2019.
 11. Georg Jensens utvelgelse av en vinner er endelig.
 12. Georg Jensen tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 13. Georg Jensen tar kontakt med vinneren(/vinnerne) per e-post den 02.10.2019. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner.
 14. Det kan ta 2-3 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 15. Georg Jensen forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Georg Jensen eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 16. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, og som hindrer Georg Jensen fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Georg Jensen holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 17. Konkurransen er regulert av dansk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon av domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 18. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.

Bruk av personopplysningene dine

 1. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne samtykke til Georg Jensens innsamling og behandling av navn, e-postadresse og/eller telefonnummer og sex.
 2. Med mindre deltakerne er eller blir medlemmer av Mitt Georg Jensen, hvor personopplysningene blir behandlet og lagret i samsvar med gjeldende medlemsbetingelser som er tilgjengelige på www.georgjensen.com, vil de innsamlede personopplysningene bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret i en periode på maksimalt 30 dager etter at konkurransen er avsluttet.
 3. I tillegg til seksjon 20, vil vinnerens/vinnernes personopplysninger bli behandlet i forbindelse med utlevering av premien, og slettes senest 1 år etter at premien ble levert.
 4. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på www.georgjensen.com.
 5. Deltakerne kan få informasjon om Georg Jensens behandling av personopplysninger eller tilbakekalling av samtykke ved å sende en e-post til gdpr@georgjensen.com.

 

Konkurransevilkår for registreringskonkurranse, august 2019

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Georg Jensen A/S, Virksomhetsregistreringsnummer 26573645 (heretter kalt “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurransen starter den 01.08.2019 og slutter den 31.08.2019.
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Georg Jensen-gruppen, involvere eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren kontaktes, kan vinneren pålegges å dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Georg Jensen har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan melde deg på denne konkurransen på nettet.
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
 8. Premien er 10015892, Bernadotte skål – stor, 1299 NOK
 9. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Georg Jensen forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 10. 3 vinner(e) blir tilfeldig trukket ut av Georg Jensen blant alle de kvalifiserte påmeldingene den 02.09.2019.
 11. Georg Jensens utvelgelse av en vinner er endelig.
 12. Georg Jensen tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 13. Georg Jensen tar kontakt med vinneren(/vinnerne) per e-post den 02.09.2019. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner.
 14. Det kan ta 2-3 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 15. Georg Jensen forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Georg Jensen eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 16. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, og som hindrer Georg Jensen fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Georg Jensen holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 17. Konkurransen er regulert av dansk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon av domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 18. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.

Bruk av personopplysningene dine

 1. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne samtykke til Georg Jensens innsamling og behandling av navn, e-postadresse og/eller telefonnummer og sex.
 2. Med mindre deltakerne er eller blir medlemmer av Mitt Georg Jensen, hvor personopplysningene blir behandlet og lagret i samsvar med gjeldende medlemsbetingelser som er tilgjengelige på www.georgjensen.com, vil de innsamlede personopplysningene bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret i en periode på maksimalt 30 dager etter at konkurransen er avsluttet.
 3. I tillegg til seksjon 20, vil vinnerens/vinnernes personopplysninger bli behandlet i forbindelse med utlevering av premien, og slettes senest 1 år etter at premien ble levert.
 4. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på www.georgjensen.com.
 5. Deltakerne kan få informasjon om Georg Jensens behandling av personopplysninger eller tilbakekalling av samtykke ved å sende en e-post til gdpr@georgjensen.com.

 

Konkurransevilkår og -betingelser for oppdater-og-vinn-konkurransen

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Georg Jensen A/S, Virksomhetsregistreringsnummer 26573645 (heretter kalt “Georg Jensen”) Søndre Fasanvej 7, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
 2. Konkurransen starter den 13. mai 2019 og slutter den 10. juni 2019.
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Georg Jensen-gruppen, involvere eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren kontaktes, kan vinneren pålegges å dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Georg Jensen har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan melde deg på denne konkurransen på nettet.
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
 8. Premien er én av følgende pakker, etter vinnerens eget ønske:
  1. Koppel-pakken, som inneholder 1 HK kanne 1,9 L, polert stål (Varenummer 3586804, utsalgspris €355), 1 Henning Koppel Hurricane sett, 3 deler. (Varenumre 10009646-10009647-10009648, utsalgspris €295), 1 Koppel Vase (Varenummer 10009649, utsalgspris €70) & 1 Koppel 22cm Wall Clock (Varenummer 3587574, utsalgspris €205);
   eller
  2. Manhattan-pakken, som inneholder 1 Manhattan Champagne-bolle (Varenummer 3586084, utsalgspris €335), 1 Manhattan brett med skinn (Varenummer 3586081, utsalgspris €190), 1 Manhattan Cocktail Shaker (Varenummer 3586091, utsalgspris €135), 1 Manhattan isbøtte (Varenummer 3586086, utsalgspris €175) & 1 Manhattan vinsett (Varenummer 3586087-3586089, utsalgspris € 110);
   eller
  3. Mercy-pakken, som inneholder 1 Mercy stort anheng, sterlingsølv (Varenummer 10015343, utsalgspris €265), 1 Mercy ørering, sterlingsølv (Varenummer 10015149, utsalgspris €150) & 1 Mercy armbånd med hengsel, sterlingsølv (Varenummer 10015340, utsalgspris €495).
 9. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Georg Jensen forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 10. 3 vinner(e) blir tilfeldig trukket ut av Georg Jensen blant alle de kvalifiserte påmeldingene den 12. juni 2019.
 11. Georg Jensens utvelgelse av en vinner er endelig.
 12. Georg Jensen tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 13. Georg Jensen tar kontakt med vinneren(/vinnerne) per e-post den 14. juni 2019. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Georg Jensen har rett til å velge ut en ny vinner.
 14. Det kan ta 2-3 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 15. Georg Jensen forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Georg Jensen eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 16. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Georg Jensens rimelige kontroll, og som hindrer Georg Jensen fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Georg Jensen holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 17. Konkurransen er regulert av dansk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon av domstolen i Frederiksberg i Danmark.
 18. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.

Bruk av personopplysningene dine

 1. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne samtykke til Georg Jensens innsamling og behandling av navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.
 2. Med mindre deltakerne er eller blir medlemmer av Mitt Georg Jensen, hvor personopplysningene blir behandlet og lagret i samsvar med gjeldende medlemsbetingelser som er tilgjengelige på www.georgjensen.com, vil de innsamlede personopplysningene bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret i en periode på maksimalt 30 dager etter at konkurransen er avsluttet.
 3. I tillegg til seksjon 20, vil vinnerens/vinnernes personopplysninger bli behandlet i forbindelse med utlevering av premien, og slettes senest 1 år etter at premien ble levert.
 4. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på www.georgjensen.com.
 5. Deltakerne kan få informasjon om Georg Jensens behandling av personopplysninger eller tilbakekalling av samtykke ved å sende en e-post til gdpr@georgjensen.com.