Corporate Social Responsibility

I februar 2009 kom Georg Jensen med offentlig støtte til CSR og sluttet seg til FNs Global Compact. FNs Global Compact er et globalt nettverk av virksomheter som ønsker å bidra til løsning på noen av verdens sosiale og miljømessige utfordringer.

Global Compact er basert på 10 prinsipper innenfor menneskerettigheter, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon. Det er vår intensjon å innarbeide disse 10 prinsippene i vårt nåværende og fremtidige arbeid med Georg Jensens samfunnsansvar.

For å leve opp til vårt ansvar bestreber vi oss på å overholde internasjonale standarder og traktater vedrørende kjøp av sølv, gull og diamanter.

Allerede nå er Georg Jensen i overensstemmelse med de fleste av de 10 prinsippene og vi vil forsette med å evaluere om det er områder hvor vi kan forbedre vår innsats, enten det dreier seg om helse og sikkerhet for våre medarbeidere, miljøvern eller vår innflytelse på samfunnet.

I forhold til våre leverandører er vår ambisjon for vårt engasjement i Global Compact å støtte leverandørene i deres arbeid med prinsippene. Vår ambisjon er å styrke kommunikasjonen med leverandørene og hjelpe dem med å forbedre deres innsats og engasjement i våre felles utfordringer. Vi ønsker også at leverandørene skal forstå våre høye forventninger knyttet til miljømessige utfordringer og antikorrupsjon, samt til arbeids- og menneskerettigheter.

Vårt engasjement kan uttrykkes med noen få ord:

Våre produkter har ingen bakside, og det bør vår virksomhet heller ikke ha!

 

Samfunnsansvar

10 prinsipper i FN Global Compact

Leverandørens atferdskodeks

Erklæring om slaveri og menneskehandel 2019

 

Georg Jensen A/S

COP-rapporter:

COP 2020

COP 2019

COP 2018

COP 2017

COP 2016

COP 2015

COP 2014

COP 2013

COP 2012

COP 2011

COP 2010

COP 2009

 

Georg Jensen Investment ApS

COP-rapporter:

COP 2020

COP 2019

COP 2018

 

For mer informasjon kontakt

csr@georgjensen.com