Corporate Social Responsibility

Medlem av FNs Global Compact

I 2009 ble Georg Jensen tilsluttet FNs Global Compact. 

FNs Global Compact er basert på 10 prinsipper som er bygd på internasjonalt vedtatte prinsipper for bærekraftig utvikling innen menneskerettigheter, arbeidernes rettigheter, miljø og antikorrupsjon.  

Georg Jensen forplikter seg til kontinuerlig å forebygge og redusere negativ innvirkning på prinsippene som refereres til i FNs Global Compact-prinsipper, samtidig som vi vil bidra til oppfyllelse av prinsipper som er relevante for vår virksomhet.

Vår håndtering av negativ påvirkning skal være i tråd med den globale minimumsstandarden fastsatt av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), som også er gjeldende i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. 

Georg Jensen har innlemmet disse 10 prinsippene i både styringsstruktur og arbeidsmetoder, og vi arbeider kontinuerlig for å gjøre nødvendige forbedringer i forhold til Georg Jensens samfunnsansvar. 

Derfor forplikter Georg Jensen seg til å etablere kontinuerlig selskapsgjennomgang og effektive klagemekanismer, slik at berørte personer kan melde fra, og til å sørge for at rette instanser blir informert om betydelige innvirkninger på miljøet eller antikorrupsjon.

 

Medlem av Responsible Jewellery Council

I 2021 ble Georg Jensen tilsluttet Responsible Jewellery Council (RJC).

RJC er en standardsettende organisasjon som skal fremme ansvarlig etisk, menneskerettslig, sosial og miljømessig praksis gjennom hele forsyningskjeden for smykker i diamant-, gull- og platinagruppen.

RJC har utviklet en standard for forsyningskjeden for smykker og troverdige mekanismer for verifisering av ansvarlig forretningspraksis gjennom ekstern revisjon.

Som medlem av RJC er vi forpliktet til å implementere og drive smykke- og klokkevirksomheten vår i samsvar med RJC Code of Practices.

Vi er forpliktet til å integrere etiske, menneskerettslige og miljømessige hensyn i vår daglige drift.

 

Samfunnsansvar

10 prinsipper i FN Global Compact

Atferdskodeks for ansatte i Georg Jensen

Leverandørens atferdskodeks

Erklæring om slaveri og menneskehandel 2021

Georg Jensen -  Opprinnelseserklæring for råvarer 

 

Georg Jensen A/S

COP-rapporter:

Annual Sustainability Report 2022 incl. GRI Content Index

COP 2021

COP 2020

COP 2019

COP 2018

COP 2017

COP 2016

COP 2015

COP 2014

COP 2013

COP 2012

COP 2011

COP 2010

COP 2009

 

For mer informasjon kontakt

csr@georgjensen.com