Medlemsvilkår

Medlemsbetingelser – Georg Jensen kundeklubb

Innledning

Hos Georg Jensen er vi beviste om at du er interessert i å beskytte dine personopplysninger og i de betingelsene som gjelder for medlemskap i Georg Jensens kundeklubb, Mitt Georg Jensen. Vi ønsker naturligvis å leve opp til dine forventninger og å respektere dine ønsker, derfor har vi innført de retningslinjene og fremgangsmåtene som er beskrevet i disse medlemsbetingelsene.

Georg Jensens kundeklubb drives av Georg Jensen A/S, org. nr. 26573645, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg, Danmark, for kunne gi deg en best mulig service i både butikkene våre og på vår hjemmeside www.georgjensen.com.

Georg Jensen A/S (heretter omtalt «Georg Jensen», «oss» eller «vi») er dataansvarlig, og er dermed ansvarlig for alle personopplysninger som du gir oss i forbindelse med ditt medlemskap i Georg Jensens kundeklubb. Som dataansvarlig behandler vi alle dine personopplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Vi anbefaler at du leser disse medlemsbetingelsene og tar vare på en utskrift av dem.

Din bruk av vår hjemmeside og tjenester er underlagt de generelle kjøpsvilkår, persondatapolitikken og informasjonskapselpolitikken som til enhver tid er gjeldende. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om disse betingelsene, som kan leses på www.georgjensen.com.

Medlemskap og samtykke

Med ditt medlemskap i Georg Jensens kundeklubb, aksept av disse medlemsbetingelsene og/eller ved å gi oss dine personopplysninger gir du samtykke til innsamling og behandling av dine personopplysninger som beskrevet i disse medlemsbetingelsene.

Du kan alltid tilbakekalle ditt samtykke og dermed si opp medlemskapet i Georg Jensens kundeklubb ved å kontakte oss – se kontaktdetaljer nedenfor under kontaktopplysninger.

Mottak av markedsføringsmateriell fra Georg Jensen

Som medlem i Georg Jensens kundeklubb har du mulighet for å motta e-post og SMS-er fra oss med kampanjetilbud og annet markedsføringsmateriell om våre produkter, hvis du samtykker til dette. Samtykke kan avgis enten i forbindelse med opprettelse av din medlemsprofil eller på et senere tidspunkt. Mottak av nyhetsbrev og annet elektronisk markedsføringsmateriell kan alltid velges bort igjen. Nyhetsbrev osv. blir sendt til den e-postadressen og/eller det mobiltelefonnummeret du gir oss.

Hvilke personoplysninger samler vi inn og bruker?

Når du oppretter en medlemsprofil, blir du bedt om å opplyse følgende: e-postadresse, land og kjønn.

Vi kan også be om følgende opplysninger: navn, telefonnummer, adresse, alder, tittel, yrke, fødselsdag, bryllupsdag og andre merkedager, produkter av interesse, livsstilsinteresser, foretrukne butikker og/eller salgsmedarbeidere samt smykkestørrelser for deg eller dine nærmeste. Vi kan også samle inn opplysninger om hvordan du bruker hjemmesiden vår og din adferd i våre sosiale medier.

Hvis du logger inn på din medlemsprofil via sosiale medier som f.eks. Instagram eller Facebook, vil vi samle inn opplysninger om dette.

I tillegg kan vi samle inn følgende opplysninger:

  • Informasjon om transaksjoner som er foretatt med din registrerte e-postadresse eller telefonnummer, inkludert transaksjoner som er foretatt på vår nettside og i butikker (kjøpshistorikk), og informasjon som kreves for å foreta slike transaksjoner.
  • En leverandør av betalingstjenester samler inn dine betalingsopplysninger på våre vegne, f.eks. nummer på kreditt- eller debetkort, utløpsdatoer og sikkerhetskoder.
  • Opplysninger om dine reaksjoner på våre nyhetsbrev og din adferd i vår onlinebutikk.
  • Tekniske opplysninger fra informasjonskapsler, inkludert IP-adresse, eventuell innloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -plassering, nettleser-plug-in-typer og -versjoner, operativsystem og plattform samt annen teknologi på enhetene du bruker for tilgang Mitt Georg Jensen-konto.
  • Dine personopplysninger når du deltar i en konkurranse, svarer på en undersøkelse eller på annen måte deltar i kampanjer. I slike tilfeller blir du tydelig gjort oppmerksom på betingelsene for å delta og hvilke personopplysninger som blir samlet inn i forbindelse med konkurransen, undersøkelsen eller kampanjeinnslaget.

Formålet med innsamlingen av personopplysninger og bruken av dem

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å administrere ditt medlemskap i Georg Jensens kundeklubb, levere medlemsfordeler og tjenester til deg fra Georg Jensens kundeklubb, for å orientere oss om dine ønsker og for å gi deg bedre produkter og tjenester.

Dessuten bruker vi dine opplysninger for å kommunisere med deg (f.eks. assistere i forbindelse med onlinekjøp), holde styr på dine registrerte kjøp, oppdatere deg om produkter, tjenester og fordeler, personliggjøre hjemmesiden vår for deg, samt kontakte deg i forbindelse med markedsundersøkelser og sende deg markedsføringsmateriale og -informasjoner, nyhetsbrev eller annen informasjon som kan være interessant for deg på grunnlag av dine interesser, der du har gitt samtykke til dette. Dine opplysninger kan også bli brukt for statistiske og demografiske formål.

Dine personopplysninger behandles i utgangspunktet på grunnlag av ditt samtykke, jf. ovenfor under medlemskap og samtykke. Dessuten kan vi behandle dine personopplysninger for å oppfylle en avtale som du er en del av, f.eks. for å levere våre produkter og tjenester, eller for å leve opp til lovkrav. Dine personopplysninger behandles likeledes på grunnlag av vår legitime interesse for å foreta markedsføring, evaluere og utvikle våre produkter og tjenester samt for å utarbeide statistikk og analyser.

Deling av dine personopplysninger

Vi deler bare dine personopplysninger med andre i den grad det er beskrevet i disse medlemsbetingelsene.

Dine personopplysninger kan gis til andre enn den enheten du pleier å handle hos i Georg Jensen-gruppen hvis du identifiserer deg som medlem av en Georg Jensens kundeklubb overfor disse enhetene, inkludert å besøke Georg Jensens butikker i andre land. Du finner en oversikt over konsernselskapene til Georg Jensen A/S her.

Hvis du besøker en Georg Jensen-butikk i et annet land, og du identifiserer deg som medlem av Georg Jensens kundeklubb i butikken ved å oppgi den e-postadressen du har tilknyttet medlemsprofilen din, vil salgsmedarbeideren ha mulighet for å finne deg i kundeklubbens database. I så fall vil dine personopplysninger samt ev. kjøpshistorikk bli overført til det landet butikken befinner seg i, likesom ev. kjøp vil kunne bli registrert på din medlemsprofil. Ved å identifisere deg som medlem av Georg Jensens kundeklubb i butikken ved å opplyse din e-postadresse, gir du samtykke til overføring av dine personopplysninger til det landet Georg Jensen-butikken befinner seg i.

Vi kan også videregi dine personopplysninger til tredjeparter, for å overholde våre forpliktelser overfor deg og/eller levering av dine bestillinger, f.eks. eksterne transportører.

Dine personopplysninger kan også bli delt med underleverandører, som leverer tjenester til oss. I disse tilfeller vil behandlingen være underlagt avtaler som blant annet sikrer at mottakeren av dine personopplysninger (a) har iverksatt tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler til sikring av dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig adgang, tap, ødeleggelse, tyveri, bruk eller offentliggjøring, (b) har begrenset tilgangen til dine personopplysninger til de medarbeidere som har bruk for dem for å yte den ønskede tjenesten, (c) bare behandler personopplysninger i overensstemmelse med disse medlemsbetingelsene, og (d) ikke vil bruke dine personopplysninger til noe annet formål enn de som er forbundet med utføring av tjenesten eller i samsvar med våre skriftlige instruksjoner.

Dersom dine personopplysninger deles med selskaper, inkludert konsernselskaper, i land utenfor EU/EØS, som kanskje ikke har samme databeskyttelse som land innenfor EU/EØS, vil overføringen være basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for å sikre slike overføringer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

Rett til adgang og endring samt sletting

Du kan til enhver tid få adgang til, lese, korrigere, oppdatere, endre eller slette de opplysningene som fremgår av din medlemsprofil. Logg inn på din konto på hjemmesiden, gå til medlemsprofil og gjør endringene du ønsker.

Hvis du vil vite hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg, formålet med behandlingen av dem, hvem som mottar dine personopplysninger og opplysningenes opprinnelse, bes du ta kontakt med oss som angitt nedenfor under kontaktopplysninger. Hvis du ønsker at vi skal korrigere, oppdatere eller slette dine personopplysninger og/eller din medlemsprofil eller begrense vår behandling av dine personopplysninger, bes du ta kontakt med oss som angitt nedenfor under kontaktopplysninger. Vi besvarer din henvendelse så raskt som mulig og senest innen én måned.

Videre har du i visse tilfeller rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger, herunder i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering.

Hvis du sier opp din medlemsprofil, stopper vi innsamlingen av dine personopplysninger. Personopplysningene vil i utgangspunktet bli slettet innen 6 måneder etter at du har sagt opp medlemskapet i Georg Jensens kundeklubb. Du kan når som helst be om at dine opplysninger blir slettet ved å sende en e-post til onlinestore@georgjensen.com.

Uavhengig av det ovenstående, vil vi oppbevare dine personopplysninger hvis vi er lovmessig forpliktet til det. I så fall kan vi oppbevare dine personopplysninger etter det tidspunktet du har sagt opp medlemskapet, i den grad det er nødvendig av regnskapsmessige årsaker eller andre lovmessige krav som vi er forpliktet til å overholde eller med henblikk på å fastlegge, forsvare eller gjøre et rettskrav gjeldende.

Adgangskoder

Du må oppbevare brukernavn og adgangskode på et sikkert sted. Adgangskoden skal behandles fortrolig, og du skal så langt det er mulig sørge for å unngå å avsløre den. Derfor bør du ikke opplyse brukernavn og adgangskode til noen, og du bør huske å logge ut av kontoen hver gang du har brukt den.

Endringer i medlemsbetingelsene

Hvis vi beslutter å endre innholdet i disse medlemsbetingelsene, vil vi om nødvendig ta kontakt med deg via den e-postadressen du har opplyst i medlemsprofilen. Vi vil dessuten gjøre oppmerksom på eventuelle endringer på hjemmesiden vår og presentere de nye medlemsbetingelsene på hjemmesiden for til enhver tid å holde deg orientert om nyeste utgave. Datoen for medlemsbetingelsene står nederst på siden.

Hvis du ikke kan akseptere de reviderte medlemsbetingelsene, må du si opp medlemskapet og slutte å bruke våre tjenester for klubbmedlemmer. Hvis du opprettholder medlemskapet, aksepterer du samtidig de reviderte medlemsbetingelsene, med mindre endringene krever ditt uttrykkelige samtykke.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til disse medlemsbetingelsene og/eller til behandlingen av dine personopplysninger, bes du ta kontakt med oss på adressen:

E-post: onlinestore@georgjensen.com
Telefonnummer: +45 38 14 90 44

Georg Jensen A/S
Søndre Fasanvej 7
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
CVR-nummer: 26573467

Klager

Hvis du vil klage på behandlingen av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt som angitt ovenfor. Du kan også sende klagen til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
Danmark

***

Versjon 2.3, 29. januar 2022