18 kt. gold plated Christmas ornaments from the Christmas Collectibles collection by Georg Jensen

圣诞节

排序方式:
排序方式:
筛选条件
 • 玻璃
 • 石蜡
 • 锌合金镀 18K 金
 • 黄铜电镀钯
 • 锌合金, 黄铜
 • 石蜡
 • 锌合金镀 18K 金
 • 石蜡
 • 锌合金镀 18K 金
 • 18 K 镀金不锈钢
 • 18 K 镀金不锈钢
 • 锌合金镀 18K 金
 • 锌合金镀 18K 金
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 电镀钯锌合金
 • 电镀钯锌合金
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 电镀钯锌合金
 • 黄铜电镀钯
 • 锌合金镀 18K 金
 • 18 K 镀金不锈钢
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 电镀钯锌合金
 • 黄铜电镀钯
 • 18 K 镀金不锈钢
 • 黄铜电镀钯
 • 黄铜电镀钯
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 锌合金镀 18K 金
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 18 K 镀金不锈钢
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 黄铜电镀钯
 • 黄铜精镀 18K 金
 • 黄铜精镀 18K 金
显示第 36 个,共 48 个