Siden starten tidlig på 1900-tallet har Georg Jensens sølvsmeder videreført sine verktøy og teknikker til nye generasjoner kunstnere og dermed videreført merkets tradisjon for håndverk av ypperste klasse. En av de nyeste tilskuddene blant de legendariske støvsmedene er Emil Borregaard. Som del av et team på 25 sølvsmeder i Georg Jensens sølvsmie i hjertet av København, ble den unge sølvsmeden ansatt i 2012 etter fire år som lærling. Vi tok enn prat med ham for å lære mer om hva han jobber med.
Kan du beskrive en typisk dag i sølvsmien?

Jeg starter dagen med å skaffe meg oversikt over hva jeg skal jobbe med den bestemte dagen. Jeg bruker vanligvis mellom to og fire dager på det samme objektet, f.eks. to dager med filing, tre dager med hamring, én dag med å korrigere objektet og én dag med å lodde. Men jeg jobber også ofte på større ting, som det kan ta flere uker å fullføre samt kreve flere sølvsmeder med ulike ferdigheter. Når jeg jobber med mindre objekter er arbeidet som skal utføres det samme, men bare i mindre skala, gjerne én eller to dager.

Hvordan starter du når du skal lage det objektet du arbeider med?

Jeg får en skisse som danner utgangspunkt for objektet. Jeg følger skissen gjennom alle de nødvendige prosessene for at det skal bli ferdig, noe som ofte involverer ferdighetene til andre sølvsmedene. Det er min jobb å sørge for at vi har de nødvendige platene med sølv for å lage det ønskede produktet, at alle skjøtene er riktige, planlegge med polereren når han kan få objektet for å gjøre sin oppgave, samt sørge for at det blir levert på tid. Det kan ta timer, noen ganger dager eller måneder å få et enkelt objekt eller del av et objekt nøyaktig slik du ønsker det. Objektets kompleksitet gjør denne prosessen mye mer utfordrende og tidkrevende.

Hva er det viktigste aspektet av jobben din?

Min viktigste rolle er å sikre at alle delene blir tolket riktig og representerer designerens ønsker. Jeg leser og analyserer tegningene for å velge riktige verktøy til jobben, eller endre mine eksisterende verktøy for å sørge for at de er utstyrt for å sørge for riktig uttrykk.

Hvordan klarer du å tolke en designers tegninger?

Hvis jeg får muligheten til å snakke med designeren, gjør jeg det. Designeren kommer innom og vi diskuterer vedkommendes tanker og ønsker, slik at jeg kan lage det nøyaktige objektet de så for seg. Men objektene jeg arbeider på representerer i stor grad min tolkning av deres design. Hvert hammermerke jeg lager er et unikt uttrykk for min personlighet og mitt håndverk. Når jeg får overlevert tegningen leser jeg den og tolker den, og hvert objekt får mitt merke.

Hvilke spesielle ferdigheter har du?

Hvis du er i bransjen er det enkelt å se forskjeller i hammerteknikker. Min hånd, min arm, min kropp treffer og holder verktøyene på en bestemt måte; en annen håndverker gjør det annerledes. Forskjellige sølvsmeder bruker den samme teknikken på ulike måter.

Hvordan samarbeider du med de andre sølvsmedene?

Vi har et godt samarbeid og kommer ofte opp med ideer til design og hvordan vi kan forme produktene. Jo raskere du lærer å være åpen for råd fra andre, jo bedre sølvsmed kommer du til å bli, noe som i sin tur gir et bedre produkt. Jeg spør kollegene mine flere ganger daglig hva de synes, hvordan de ville ha løst en bestemt del av prosessen eller om de kan hjelpe med et spesifikt problem. Og de gjør det samme. Hver en av oss er opptatt av de objektene vi arbeider med fra start til slutt, men vi er uten tvil et team. Vi kommer med råd og støtter hverandre gjennom prosessen for å sikre det absolutt beste resultatet.

Hva er det mest krevende arbeidet du har utført?

Det må være Long Xing kinesisk drage. Dragens doble kurve er teknisk utfordrende siden hver overflate arbeider mot hverandre. Det tok nesten fire hele måneder å gjøre den ferdig. Jardiniére II, som jeg nå arbeider på, vil ta mer enn seks måneder å fullføre for min del. I tillegg er det fire andre sølvsmeder som hver arbeider fulltid på objektet. Hver person som arbeider på det har en bestemt ferdighet som det har tatt flere år å perfeksjonere. Det er en organisk og intuitiv prosess, og det er helt nødvendig at du er sikker på hva du gjør ellers vil det vises i arbeidet.

Hender du at du kjenner deg usikker?

Ja, når jeg gjør en feil som jeg ikke har gjort tidligere. I begynnelsen er du usikker på hvordan du skal rette opp en feil som f.eks. et stygt hammerslag og man må be om hjelp til å rette det opp, noe som kan være tidkrevende. Etter hvert som man lærer kan du korrigere feil med en gang. Desto mer erfaring du får, jo færre feil gjør man fordi det blir en integrert del av deg. Prosessen blir intuitiv.

Hvilken ferdighet er den viktigste for en sølvsmed?

Tålmodighet.

Hva er du mest stolt over med yrket ditt?

Kollegene mine. Og det at jeg har et utdøende yrke som blir holdt i love av talentene til flinke håndverkere. Jeg har stor respekt for dette og jeg synes at det er synd at det ikke lenger er populært å eie sølvtøy. Jeg elsker utfordringen og problemløsningen, og æren man legger i arbeidet. Personene som overtar objektene jeg har jobbet på for å polere er helt avhengig av den jobben jeg har gjort. Det er derfor svært viktig for meg å levere et perfekt objekt. Jeg har en høy standard. Objektet kan ikke bli bedre enn utgangspunktet, og jeg må derfor være opptatt av perfeksjon for å kunne levere det optimale produktet. Det viktigste for meg er at det ikke finnes noen grenser. Det er bare et spørsmål om å gjøre det.

Er det andre felter innenfor ditt fagfeltet du kunne tenke deg å jobbe med?

Jeg kunne gjerne tenke meg å jobbe med gull, med objekter som kombinerer håndverk med en kommersiell holdning, bruke tradisjonelle metoder for å utfordre ikke bare meg selv, men også antagelsene rundt håndverket og tankene om at vi ikke lenger kan skape mesterverker som tidligere. Jeg ønsker å lage de mest utfordrende objektene noensinne, objekter som andre sier er for vanskelige, jeg ønsker å bevise at de tar feil. Jeg ber ofte om å få de mest krevende objektene, og sjefen min forsøker å gi meg disse for å teste og utvikle ferdighetene mine, og der har jeg bevist meg selv hver gang.

Hvis jeg vet at teknikken finnes, kan jeg gå videre for å mester dem. Jeg kan se hva jeg må lære for å oppnå dette. Jeg søker aktivt etter dette for å utfordre meg selv og min evne til å bli en ener innenfor mitt fagfelt. Hvis det er noe du er særlig flink til, er det en tendens til at du fokuserer på dette. Hvis det er noe du ikke er så flink til, er det vanlig å unngå det. Det er krevende å tvinge deg selv il å lære noe du synes er vanskelig eller kjedelig, så når du bruker 1000 timer på å perfeksjonerer filing og det har blitt rutine, blir det heller ikke så inspirerende. Samtidig er det en viktig del av det ferdige objektet og det setter krav til yrkesstolthet.